Na žižkovské radnici zpívali a koledovali Tři králové

Pro dobročinnou Tříkrálovou sbírku zpívali a koledovali 6. ledna na žižkovské radnici Tři králové.

V maskách Kašpara, Melichara a Baltazara rozzpívali žižkovskou radnici Tři králové, kteří přišli prosit o příspěvek do svých kasiček. Tři královéNa závěr svého vystoupení zazpívali tradiční koledu My tři králové. Poté se Tři králové vydali po radnici, navštívili různá pracoviště, kde si vysloužili svoji odměnu.

Tři králové koledujíCelorepubliková Tříkrálová sbírka trvá tradičně do 14. ledna. V rámci jubilejního 20. ročníku se vydalo na charitativní pouť na desítky tisíc koledníků, kteří v návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Dobročinnou sbírku každoročně zajišťuje na území třetí městské části Farní charita Žižkov. Výnos Tříkrálové sbírky rozděluje Ing. Anna Velková nemocným, matkám s dětmi v tísni, hendikepovaným, lidem bez domova, sociálně vyloučeným či ohroženým vyloučením ‒ dle předem schváleného tříkrálového záměru pro místní Farní charitu Žižkov. Záměr schvaluje Tříkrálová komise příslušné arcidiecézní charity v tomto případě Pražská arcidiecéze.
60% vybrané částky připadá Farní charitě Žižkov, 40% zůstává Charitě ČR, která z tohoto podílu financuje celorepublikové a zahraniční projekty.

Podrobné informace o tom, jak Tříkrálovou sbírku podpořit, najdete zde.