V Praze 3 byl položen další „kámen zmizelých“

Další dlažební kostka, tzv. Stolpersteine, přibyla v ulicích Prahy 3. "Kamenů zmizelých" je v naší městské části aktuálně evidovaných kolem 40.

Ve spolupráci s Veřejně prospěšným spolkem na podporu osob dotčených holocaustem byla v Chlumově ulici před domem č. p. 221 Stolpersteine Chlumovainstalována pamětní dlažební kostka s mosazným povrchem, tzv. Stolpersteine. Věnována je Růženě Rezkové (roz. Neumannové), která v domě na uvedené adrese žila. Vzhledem k židovskému původu byla v roce 1942 deportována do Terezína a téhož roku 22. října zavražděna v Treblince.

Pietního aktu se zúčastnil i vnuk zavražděné, Tomáš Rezek. „Babičku jsem nepoznal,“ uvádí, „narodil jsem se až 7 let po její smrti.“ Otce pana Rezka, vyučeného kinooperatéra a elektrikáře, jako polovičního žida stihl stejný osud: v roce 1944 byl odveden do koncentračního tábora Klettendorf u polské Vratislavy. Koncem války byl přesunut zpět do Prahy do Hagiboru, odkud se Stolpersteine Chlumova IImu v posledních dnech podařilo uprchnout a zachránit se.

V souvislosti s válkou vzpomíná pan Rezek na dva příběhy, které se v jeho rodině tradují. „Když otec odjížděl do koncentračního tábora, na cestě ve vlaku zjistil, že ještě u sebe má potravinové lístky. Ty mu však v tom okamžiku byly k ničemu. Napsal na ně adresu bydliště své ženy a vyhodil je z vlaku,“ vypráví pan Rezek. „Lístky našel nějaký hodný železničář a poslal mámě domů.“

Jiná příhoda přibližuje utajenou zprávu o narození starší sestry Tomáše Rezka. Paní Rezková novopečenému otci poslala sladký balíček, v němž do jedné z buchet schovala lístek s radostnou zprávou. Balíček k vězni doputoval.

Text a foto: Pavel Šmída


Stolpersteine, doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“ (pohledem), jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Projekt německého umělce Guntera Demniga, který první kámen položil 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem, první v současné podobě roku 1995. Pokládá je dodnes po celé Evropě. Od roku 2008 se Stolpersteine nacházejí i v chodnících ve městech v České republice.