Územní a časový harmonogram deratizace v Praze 3

V souladu s ustanovením § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, bude Hlavní město Praha zajišťovat i v letošním roce cyklickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, a dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti.

Deratizace bude provedena na základě smluvního vztahu s příslušnými odbornými firmami. K deratizaci budou používány výhradně přípravky registrované v České republice a bude postupováno dle Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem v roce 2006.

Dodržování správného postupu při výkonu deratizačních prací a kontrolu kvality garantuje Hygienická stanice hl. m. Prahy. Harmonogram se v průběhu deratizace může upravovat a uvedená data jsou informativní, průběh deratizačních prací ovlivňují jednak klimatické podmínky, ale i urgence výkonu v postiženějších lokalitách, kde je zásah neodkladný.

 

 

Harmonogram:

1.-30. 4.sídliště Jarov, smyčka MHD, sídliště Chmelnice, Koněvova po Ohradu + okolí, park Ohrada, Pražačka, Jana Želivského, okolí nákladového nádraží Žižkov, Basilejské náměstí, Olšanská, Olšanské náměstí, na Parukářce, u Zásobní zahrady, Jeseniova

 1.-31. 5.Žižkovo náměstí, Kubelíkova, Mahlerovy sady, Fibichova, Ondříčkova, Baranova, Radhošťská, Vinohradská, Korunní, Slezská, Soběslavská, Kouřimská, nám. J. z Lobkovic, okolí zdí Olšanských hřbitovů, Flora, nám. J. z Poděbrad, Slavíkova, Lucemburská, Škroupovo náměstí

 1.-30. 6.Táboritská, Seifertova, Sladkovského náměstí, nám. W. Churchilla, Husinecká, Řehořova, Kostnické náměstí, U Památníku, Husova, Koněvova, Tachovské náměstí, Komenského náměstí, Havlíčkovo náměstí, Prokopovo náměstí, nám. Barikád, Roháčova, Jeseniova, Prokopova

 1.-30. 9. opakovaná ošetření problematických lokalit s přetrvávajícím výskytem dle pokynů příslušné hygienické stanice a odboru životního prostředí městské části.