Trojka hostila happening ZUŠ Open

V úterý 30. května se uskutečnil první ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open, který se odehrál ve veřejném prostoru.

nawebZapojení téměř tří set padesáti uměleckých škol v jeden den do společné akce je stěžejním projektem Nadačního fondu Magdaleny Kožené, jehož hlavním posláním je právě podpora uměleckého vzdělávání. Stejně jako systém základního uměleckého vzdělávání u nás nemá v mezinárodním měřítku obdoby, byla akce ZUŠ Open výlučná svým rozsahem.naweb2

Hlavními protagonisty projektu ZUŠ Open jsou samotní žáci, studenti a celé umělecké soubory základních uměleckých škol, kteří pod vedením svých pedagogů připravují bohatý program pro širokou veřejnost plný hudby, tance, výtvarných výstav i divadelních představení.

naweb3Na Trojce akce vyvrcholila v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně "Koncertem duchovní hudby pražských škol". V zaplněném kostele vystoupili soubory základních uměleckých škol, České filharmonické kvarteto a další hosté, kteří představili hudbu J. S. Bacha, W. A. Mozarta, C. Debussyho a dalších mistrů.

Přítomné, mezi kterými nechyběli ani podporovatelé akce Karel Janeček nebo Maxim Velčovský, pozdravila starostka Vladislava Hujová a vyjádřila potěšení, že Trojka může hostit první ročník tohoto happeningu.

Maxim Velčovský ke své roli garanta podotkl: "Pro mě to byla výzva, v zázemí uměleckých škol jsem vyrostl a jsem přesvědčen, že děti by měly dostat šanci vnímat umění a osvojovat si ho i prakticky".

 

Co je to ZUŠ Open
Celostátní happening základních uměleckých škol (ZUŠ) ve veřejném prostoru. Základní umělecké školy představily svůj program v rámci jednoho společného dne v úterý 30. května 2017. Program pro širokou veřejnost po celé České republice. Hudba, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců v malých i velkých městech. Den oslav, sdílené radosti a respektu k unikátnímu systému základního uměleckého vzdělávání. Prostor pro setkání žáků, pedagogů, rodičů a všech, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace.

 

Cíle projektu:
Prezentovat celou šíři umění a života uměleckých škol mimo obvyklý rámec a prostory škol.
Zapojit v jeden den do spolupráce co nejvíce uměleckých škol a podpořit jejich vzájemnou komunikaci v rámci regionu.
Posílit respekt základních uměleckých škol.

 

Magdalena Kožená, patronka projektu:
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“

Jan Dvořák

Foto: Radko Šťastný