Sportovní organizace si rozdělí finanční dary ve výši 5,85 milionu korun

Rada a zastupitelstvo městské části schválily rozdělení peněžních darů tělovýchovným a sportovním organizacím pro rok 2014, které jsou určeny na podporu jejich činnosti. Organizace dostanou v první etapě od městské části přes pět milionů korun.

Ani letos nebudou neziskové sportovní organizace v Praze 3 ochuzeny o finanční podporu na svůj provoz, která pochází z dotace udělované pražským magistrátem z odvodů z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení. Poskytnutí peněžité podpory v oblasti tělovýchovy a sportu v I. etapě pro rok 2014 proběhlo formou darů do 50 tisíc korun schválených radou třetí městské části, a nad 50 tisíc korun, které odsouhlasilo zastupitelstvo městské části.

„Komise pro tělovýchovu a sport, jejímž cílem je efektivně podpořit nestátní neziskové organizace ve svém obvodu, reagovala na 63 žádostí a rozdělila finanční prostředky ve výši 5,85 mil. Kč,“ upřesnil radní a člen sportovní komise Miroslav Poche.

Městská část v průběhu ledna a února vyzvala sportovní a tělovýchovné organizace k zaslání potřebných údajů, jako jsou sídlo a působnost organizace na území Prahy 3, rozsah členské základny, velikost sportoviště, počet členů v mládežnických kategoriích nebo úspěchy klubu, které byly nutné k tomu, aby na peněžitou pomoc organizace dosáhla. O rozdělení finanční pomoci se rozhodovalo podle osmi kritérií: příspěvky na provoz, podpora dětí a mládeže, lokálních akcí, masového sportu, příspěvek na nájmy tělovýchovných organizací, na výchovu a podporu trenérů, podpora handicapovaných sportovců nebo významných sportovních akcí. Peněžitý dar tak obdržely např. sportovní klub FlowSchool na podporu handicapovaných sportovců nebo tělovýchovná jednota Sokol Žižkov II.

„Evidovali jsme 117 dodaných žádostí, dalších 14 bylo z Grantového a podpůrného fondu. Finanční příspěvek byl poskytnut u 63 žádostí, z celkového počtu podaných žádostí byla jen jedna odmítnuta z důvodu zaslání chybných údajů,“ doplnil Filip Neusser, předseda komise pro tělovýchovu a sport.

Další kolo pro zasílání žádostí o finanční podporu plánuje žižkovská radnice vypsat v létě letošního roku.