Signatáři podepsali memorandum o Nákladovém nádraží Žižkov

Ministr kultury Daniel Herman, primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček, starostka Prahy 3 Vladislava Hujová, generální ředitel Českých drah Daniel Kurucz a Leoš Anderle a Petr Král ze společnosti Žižkov Station Development stvrdili svým podpisem memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě konverze Nákladového nádraží Žižkov na kulturně-vzdělávací centrum. Memorandum podepsali v prostorách funkcionalistické stavby nádraží, které bylo loni prohlášeno kulturní památkou.

213736_105632_IMG_6898.jpg

Ještě před podpisem memoranda odhalili ministr kultury Daniel Herman spolu s generálním ředitelem Českých drah Danielem Kuruczem na budově nádraží tabulku, označující ho za nemovitou kulturní památku.

„Ministerstvo kultury vstoupilo do této hry v roce 2013, kdy nad tímto objektem byla prohlášena památková ochrana. Jedná se o zcela ojedinělý komplex funkcionalistických budov z první republiky, který si zaslouží mimořádnou péči. Jdeme ve světovém trendu revitalizace průmyslových zařízení i v té kulturní oblasti, aby dostaly nový život a mohly plnit alternativní a srovnatelnou funkci k té, pro kterou byly postaveny,“ uvedl později ministr kultury Daniel Herman.

213556_105622_IMG_6627.jpg

Starostka městské části Praha 3 po podpisu memoranda uvedla, že radnice se již dlouho snaží o to, aby území Nákladového nádraží bylo řešeno se všemi subjekty – ať už jsou to investoři, ministerstvo kultury či hlavní město Praha včetně zpracovatele územního plánu.

„Celková revitalizace nákladového nádraží bude velice finančně náročná. Budu moc ráda, když budeme dále pokračovat společně, protože území Nákladového nádraží Žižkov má přes 50 hektarů téměř v centru Prahy. Doufám, že v budoucích letech se naše úsilí podaří naplnit a vyroste zde významná část třetí městské části,“ vysvětlila starostka Vladislava Hujová.

213662_105627_IMG_6682.jpg

Konkrétní kroky, které povedou k revitalizaci Nákladového nádraží Žižkov, však signatáři memoranda zatím nepředstavili.

„Před třemi lety jsme založili hnutí Tady není developerovo a vytkli jsme si dva cíle: prohlásit nádraží kulturní památkou a provést konverzi na kulturně-vzdělávací centrum. O tom je toto memorandum, které bylo podepsáno pěti subjekty. Na tom našem krátkém pracovním jednání jsme se dohodli na pracovní skupině, do které každý ze subjektů deleguje svého zástupce, a jejím úkolem bude dotáhnout tzv. master management plán, což je taková mapa, která právně a ekonomicky popíše to, jakou cestou se má ta konverze ubírat, aby dosáhla svého cíle. Plán představíme v průběhu června,“ uvedl zástupce starostky Matěj Stropnický.

213509_105620_IMG_6476.jpg

První verzi management plánu, která byla zadána na podzim loňského roku, již připomínkuje vedení třetí městské části. Do připomínkování plánu chce však radnice zasvětit všechny zúčastněné strany. Jaký postup bude zvolen, bude známo v dalších měsících.

Jedna z předběžných variant počítá s přesunutím Národního filmového archivu do objektu nákladového nádraží. Podle generálního ředitele Českých drah Daniela Kurucze se však zatím musí vyřešit různé administrativně-právní překážky.

213441_105617_IMG_6422.jpg

„Musíme řešit právní problém případného převodu. Nevíme, kdo bude vlastníkem nádraží. To budeme znát až po několika měsících. Musíme najít způsob, jak akciová společnost může za odpovídající cenu vložit tento objekt do nějaké další instituce, ať už se nazývá jakkoli. Nemáme zatím žádný posudek a budeme hledat rozumné řešení,“ řekl ředitel Kurucz.

Memorandum můžete zhlédnout zde.

Galerie