Rozklikávací rozpočet umožní občanům do detailu sledovat hospodaření městské části

Jak hospodaří městská část Praha 3, mohou nyní sledovat její obyvatelé do nejmenších podrobností. Žižkovská radnice v rámci transparentnosti spustila „rozklikávací rozpočet“, který je obecně považován za jeden ze základních nástrojů veřejné kontroly hospodaření. „Rozklikávací rozpočet“ umožní každému průběžně sledovat plnění plánovaných příjmů i výdajů a také významně usnadní orientaci v hospodaření radnice.

347254_184376_rozklikacaci_rozpocet.png

Občané mají při prohlížení rozpočtu přístup k úplně stejným datům jako pracovníci úřadu a mohou se „prokliknout“ až na konkrétní paragraf či položku. Mají přehled o celkovém přehledu výdajů, příjmů a financování. Sledovat mohou měsíční plnění či meziroční vývoj hospodaření obce. K dispozici je tu i grafické znázornění těchto dat. Aplikace je řešena tak, že lze jednoduchou formou získat informaci o tom, jak se vyvíjí rozpočet a plnění u kterékoliv položky výdajů či příjmů. Jedná se o transparentní, přehlednou a srozumitelnou formu prezentace ekonomických dat ze systému GINIS, která umožňuje sledovat hospodaření organizace z různých úhlů pohledů, zejména v oblasti rozpočtu a účetnictví. Služba slouží pomocí interaktivních, graficky srozumitelných výstupů uživatelům, managementu, i veřejnosti. Jednoduchou rozklikávací formou zobrazuje stav a vývoj rozpočtu, stav čerpání výdajů a plnění příjmů.

Online můžou občané sledovat výdaje, rozdělené na bezpečnost a veřejný pořádek, bydlení, doprava, komunální služby, kultura, sociální služby, školství, tělovýchova a zájmová činnost, veřejná správa, zdravotnictví, životní prostředí, a příjmy, rozdělené na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery, které jsou ještě podrobněji rozepsané v hlavní nabídce.

Odkaz na „rozklikávací rozpočet“