Radnice se distancuje od dopisu anonyma, který oslovuje obecní nájemce

Městská část Praha 3 se důrazně distancuje od dopisu, který se v posledních dnech objevil ve schránkách některých nájemců obecních bytů čekajících na privatizaci bytového fondu. Anonymní autor v něm nájemcům nabízí „pomoc při řešení bytové situace a to v případě, že máte neuhrazený dluh na nájemném, nebo že jste ve výpovědní lhůtě.“

Dopis dále nabízí spolehlivé a rychlé zajištění jiného bydlení, vypořádání dluhu s městskou částí, vyřešení veškeré potřebné komunikace s úřady, odstupné za byt, pomoc při komunikaci s radnicí či jinými úřady.

„Dopis může navozovat dojem, že má pisatel nadstandardní možnosti při vyřizování vztahů mezi nájemci a třetí městskou částí. Proto bych rád za žižkovskou radnici prohlásil, že tomu tak rozhodně není a nikdo v rámci nájemního vztahu, ani privatizačního procesu nemá a nebude mít jakékoliv výjimky mimo pravidla, která platí pro všechny. Obáváme se, že jde o pokus získat profit z privatizačního procesu na úkor nájemců i městské části, a to způsobem, který se příčí dobrým mravům. Rád bych všechny občany požádal o obezřetnost. Toto není jediný případ. Množí se různé nabídky od realitních kanceláří i finančních ústavů, které mnohdy vyvolávají dojem, že spolupracují s radnicí naší městské části,“ řekl zástupce starosty pro bydlení Tomáš Kalousek.

Dopis anonymního pisatele je podepsán zkratkou David P. a uvádí kontaktní telefon a e-mail. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností okolo obdobných nabídek se nájemci mohou kdykoliv obrátit na Odbor majetku či Odbor bytů a nebytových prostor Úřadu městské části Praha 3.

Kopie dopisu