První žižkovské ceny za dobrovolnictví uděleny

Žižkovský Vincek – ocenění pro nejlepší dobrovolníky z Prahy 3 byla předána 13. prosince na společenském večeru v Atriu.

Žižkovská radnice se rozhodla ocenit nejlepší dobrovolníky, a tak na sklonku Evropského roku dobrovolnictví podalo šestnáct neziskových organizací své nominace na ocenění. Porota v čele s místostarostou Jiřím Matuškem vybrala 26 mužů a žen, kteří bez nároku na honorář pracují a pomáhají v nejrůznějších neziskových organizacích Prahy 3, a pozvalo je na společenský večer spojený s premiérovým udělením cen pro dobrovolníky.

Cena byla nazvána po patronovi dobrovolníků - svatém Vincentovi - po žižkovsku tedy Vincek a podobu dostal andílek Vincek v chráněné dílně A Mano díky šikovným rukám Magdalény Bolenové.

Společenský večer v Atriu zahájil Jiří Matušek, tuto významnou událost si nenechala ujít ani starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová se svým zástupcem Pavlem Sladkovským. Milým intermezzem mezi předáváním diplomů bylo vystoupení dětského sborového studia Zvoneček a především nestárnoucího Pavla Bobka.

Na pódium postupně přicházeli zástupci různých neziskovek, od obětavé dlouholeté organizátorky svazu diabetiků Zdeny Bartyzalové, po mladé studenty práv, kteří ve svém volném čase pracují v občanské poradně. Další mladí lidé pracují v mateřských centrech, centru pro integraci cizinců, neocenitelná je rovněž úloha nízkoprahových center. Nechyběli ani aktivní senioři, či lidé zastupující organizace občanů se zdravotním hendikepem.

Místostarosta Matušek ve své řeči připomenul slova Johanna Wolfanga Goetheho: Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé. „A já jsem dnes ve společnosti velmi bohatých lidí“, uzavřel Jiří Matušek.