Připomínkování změny územního plánu Nákladového nádraží je tu!

Druhá vlna připomínkování důležité změny územního plánu Z 2600, týkající se oblasti Nákladového nádraží Žižkov, je zahájena. Připomínkovat ji můžete i vy! Jedná se o velmi důležitý krok, neboť právě podoba změny územního plánu je klíčová pro další rozvoj celé oblasti.

NNZ-prezentace-10-2020Veřejné představení podkladové studie ke změně územního plánu z dílny Institutu plánování a hlavního města Prahy (IPR) proběhne ve středu 10. 2. od 19 hodin v CAMPu, který bude možné sledovat online, nebo ji můžete ze záznamu shlédnout zde. Zástupci hlavního města, IPRu a městské části představí aktuální stav podkladové studie, detaily památkově chráněné budovy nákladového nádraží a harmonogram změny územního plánu a dalších kroků včetně následné diskuze.

Ze zákona vyhlášené veřejné projednání upraveného návrhu změny ÚP Z 2600 proběhne v úterý 16. 2. 2021 od 10 hodin online. Od toho data následuje lhůta pouze 7 dní, během které je možné zasílat námitky a připomínky na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy  (posta@praha.eu). Do 23. 2. 2021 bude společně s možností připomínkování návrhu změny, také k dispozici záznam z veřejného projednání. Návrh změny a připomínky městské části budou projednávány ten samý den, v úterý 16. 2. 2021 i na zastupitelstvu městské části, které se koná od 15 hodin s pevným bodem interpelace občanů od 17 hodin.

Podkladová studieke změně 2600 ÚP SÚ HMP — Nákladové nádraží Žižkov (PDF 60 MB)

Ikona pdf Celková prezentace k NNŽ obsahující: 

  • Aktuální podobu Regulačního masterplanu NNŽ
  • Harmonogram dalších kroků
  • Související informace, přehled dalších akcí

Podobné informace najdete na stránkách IPR – www.iprpraha.cz/nnz