Přijďte na veřejné jednání ke změně územního plánu pro Nákladové nádraží Žižkov

V úterý 23. července od 9 hodin proběhne ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy (Mariánské nám. 2, Praha 1) společné jednání k návrhu změny Z 2600/00 pro lokalitu bývalého Nákladového nádraží Žižkov. Návrh změny a podkladovou studii představí zástupci Odboru územního rozvoje MHMP a Institutu plánování a rozvoje.

nadrazi

Autorem podkladové studie je IPR Praha. Magistrát je pořizovatelem změny a řídí tak celý proces připomínkování. Městská část Praha 3 zaslala ke změně celkem 7 připomínek, mimo jiné požadavek na vypracování závazné a podrobnější studie, studii dopadů na dopravu, požadavek na veřejnou vybavenost (školy, školky, zdravotnické zařízení) či velký park.

Své připomínky může zasílat ale i každý občan Prahy, a to po dobu 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 22. 8. 2019 včetně..

Zástupci Prahy 3 se společného projednání samozřejmě zúčastní. Budeme rádi, když této výjimečné příležitosti zapojit se využijí i občané, a to nejen z bezprostřední blízkosti Nákladového nádraží, ale všichni, kterým záleží na koncepčním rozvoji města,“ dodává místostarosta Prahy 3 pro územní rozvoj Tomáš Mikeska.

Připomínky lze:

  • písemnou formou odevzdat na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy či zaslat na adresu:

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem zaslat na adresu elektronické podatelny MHMP: posta@praha.eu
  • či datovou schránkou MHMP: 48ia97h

Od 7. 7. do 22. 8. 2019 je kompletní návrh Změny Územního plánu a vyhodnocení vlivů této změny na udržitelný rozvoj území vystaven k nahlédnutí:

  • způsobem umožňujícím dálkový přístup – na internetové adrese odkaz.
  • v tištěné podobě v kanceláři č. 348 odboru územního rozvoje MHMP (Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1) v pondělí od 9 do 17 hodin, ve středu od 9 do 18 hodin, ostatní pracovní dny od 9 do 16 hodin.
  •  

NNZ-podkladova-studie-vykres

Galerie