Přednášky pro veřejnost o kriminalitě páchané na seniorech

Kriminalita páchaná na seniorech byla tématem besedy, která se konala 24. dubna v Domě s pečovatelskou službou Roháčova 26.

Přednášku uspořádal Nadační fond pro podporu a rozvoj občanské společnosti v Evropské unii ve spolupráci s Policií ČR, Službou kriminální policie a vyšetřování OŘ Praha III a Odborem prevence Policie ČR, Krajské ředitelství hl. m. Prahy.

Další přednáška na stejné téma se uskuteční v úterý 29. května ve 13.00, tentokrát v DPS Krásova 4.