Praha 3 za nouzového stavu opět rozšiřuje úřední hodiny

Rada MČ Prahy 3 se na mimořádném zasedání usnesla o rozšíření úředních hodin po dobu trvání nouzového stavu. Cílem je zajištění poskytnutí služeb úřadu všem klientům za bezpečných a důstojných podmínek. Praha 3 nadále zcela podporuje smysl vládních opatření proti šíření koronaviru a nijak nechce zpochybňovat nebezpečí, které představuje. Od pondělí 30. 11. 2020 se nově stanovují úřední hodiny takto: pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 h.

profloužení úředních hodin - frontyV souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem kvůli šíření epidemie koronaviru došlo nařízením vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 478 k prodloužení ustanovení omezující úřední hodiny orgánů veřejné moci na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni. Po vyhodnocení zkušeností úřadu se zajišťováním služeb pro občany v tomto omezeném režimu a v souladu s bodem b), čl. 2 výše uvedeného usnesení vlády se Rada MČ Prahy 3 rozhodla pro rozšíření úředních hodin.

Fungování v režimu omezených úředních hodin ukázalo, že přepážkoví pracovníci nejsou kapacitně schopni obsloužit všechny klienty. Na přepážkových pracovištích se tvořily fronty klientů, které sahaly i mimo budovy úřadu. V kombinaci s chladným počasím tak opatření nemohlo naplňovat záměr prevence šíření nákazy viru. „Až do dneška jsme respektovali vládní nařízení, že úřední hodiny se mají omezit na dva dny v týdnu a maximálně pět hodin.Tenhle absurdní nápad kumulovat agendu do omezeného času vede jen k tomu, že pokud lidé nenastydnou ve frontě před úřadem, budou si předávat viry namačkaní u přepážek“, vysvětluje Jiří Ptáček, starosta Prahy 3. „Po krátké poradě s tajemníkem jsme dnes svolali mimořádné jednání RMČ a schválili jsme, že od pondělka výrazně rozšiřujeme úřední hodiny. Činíme tak s odvoláním na zmíněné vládní nařízení, který takovou možnost připouští v případě, že omezený režim "ohrožuje činnost orgánu a nepřiměřeně omezuje práva klientů/veřejnosti", vysvětluje starosta.

Rada MČ Prahy 3 vládní nařízení respektuje a zcela si uvědomuje vážnost situace. „Současně nám všem jde o zdraví lidí, a pokud bychom se k tomuto kroku neodhodlali, tak situaci spíše uškodíme. Jako starosta dodávám, že bych si velmi vážil toho, pokud by se k nám přidali další městské části“, uzavírá Jiří Ptáček.

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 3 s účinností od 30. listopadu 2020 po dobu trvání nouzového stavu se stanovují úřední hodiny takto:

pondělí 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Pro pracoviště:

  • odbor živnostenský,
  • odbor občansko správní,
  • oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel,
  • odbor organizační, oddělení služeb veřejnosti,
  • odbor organizační, oddělení správy dokumentů (podatelny),
  • odbor ekonomický, pokladna Havlíčkovo náměstí 9

Zuzana Křížková