Praha 3 vysadila nové stromy v ulici Na Vápence a V Domově

Desítky nových stromů a keřů vysadila městská část s cílem nahradit již přestárlou vegetaci, anebo doplnit místa, kde se žádná nenacházela.

IMG 9131Rekonstrukce stromořadí probíhá v ulici Na Vápence v úseku mezi ulicemi Jeseniova a Biskupcova. V minulosti zde rostlo už jen šest kusů přestárlých hlohů (Crataegus laevigata) ´Paul´s Scarlet´. Po obou stranách ulice se nacházely pouze travnaté pásy s nekoncepční výsadbou solitérních keřů a keřových skupin. Ty v celé ploše nahradily půdopokryvné keře, které kvetou po celé vegetační období. Do středu byla navržena modře kvetoucí  Caryopteris x clandonensis ´Kew Blue´, po okrajích pak bíle kvetoucí Spiraea betulifolia. Druhou stranu ulice nově lemuje IMG 9477alej dvaceti šesti kusů velmi atraktivně kvetoucích hlohů Crataegus x lavallei ´Carrierei´.

stromySoučasně s revitalizací zeleně Na Vápence proběhla i výsadba stromořadí V Domově. Zde jsou stromy vysazeny ve třech úsecích ulice. Devatenáct kusů muchovníku (Amelanchier arborea) ‘Robin Hill’ nyní zdobí tři úseky této ulice. Stromy jsou umístěné v jedné řadě v nepravidelném sponu do zeleného pásu podél chodníku na jižní straně ulice. Stromy s jemným olistěním zjara raší v bronzových odstínech, na podzim listy zbarvují žluto-červeně. Kvetou v dubnu, málo plodí. Stromy jsou vysazovány do stávajících nebo do nově založených zelených pásů mezi chodníkem a komunikací.

Text: Štěpánka Doležalová, Pavel Šmída; foto: Pavel Šmída