Praha 3 vykácí nemocné a nebezpečné stromy na Parukářce

Na tento týden naplánovala městská část Praha 3 v parku sv. Kříže odstraňování stromů, které kvůli svému špatnému stavu ohrožují nejen okolní zdravou výsadbu, ale především návštěvníky parku. Na základě odborných dendrologických posudků tak během tří dnů z Parukářky zmizí celkem osm nevyhovujících listnáčů.

V první fázi pokácí pracovníci specializované firmy celkem šest nemocných stromů ve východní části parku. Mezi nimi i dva jírovce, které rostou v nepravidelné liniové výsadbě podél cesty pro pěší. Podle znaleckého posudku totiž oba stromy vykazují silné příznaky odumírání a prosychání. Stabilita jednoho z nich je navíc výrazně poškozená, jelikož kmenem stromu prochází v celé jeho délce dutina způsobená hnilobou.

 

208284_102828_kaceni_1.jpg

Vážně poškozené jsou podle odborníků také dva javory rostoucí v blízkosti dětského hřiště. Jako zvláště nebezpečný pak hodnotí starý exemplář s pěti kmeny. Jejich vysoká hmotnost a fakt, že strom je napaden hnilobou, která u jednotlivých kmenů vystupuje na mnoha místech až k jejich povrchu, totiž ohrožuje okolí možností vyvrácení a následným pádem.

„Ke kácení byly vybrány výhradně stromy napadené, suché nebo hrozící pádem. Prověřili jsme i možnost vyvázání stromů, aby se zabránilo hrozbě jejich pádu a předešlo kácení, i to se však ukázalo jako nemožné. Zájmem radnice je nadále udržet a posílit přírodní charakter parku, do budoucna plánujeme postupnou dosadbu dalších stromů, které rozšíří druhovou skladbu a posílí ekologickou stabilitu,“ vysvětlil zástupce starostky pro životní prostředí Ondřej Rut.

Po ukončení první fáze kácení bude v druhé polovině týdne odstraněno kvůli špatnému stavu ještě několik dalších stromů. Půjde například o prakticky odumřelý jasan a také o téměř suchý akát rostoucí uprostřed skupiny javorů mléče, která je na rozdíl od nemocného stromu hodnocena jako perspektivní. „Kromě těchto zásahů dochází v parku také k odstraňování náletů a výmladků tak, aby se zde rostoucí dřeviny mohly vyvíjet zdravě,“ uvedla Jana Bosáková z oddělení správy zeleně na žižkovské radnici s tím, že v těchto případech jde o drobnější pěstební a zdravotní zásahy.