Praha 3 vyhlásila soutěž o svoji novou vizuální identitu

Do 4. listopadu můžou zájemci posílat svoje návrhy na nové logo městské části Praha 3. Vítěz soutěže získá zakázku na vypracování kompletního grafického manuálu, požadované implementace a licence v hodnotě 350.000 Kč + případné DPH. Odměna pro účastníka za 3. místo je 30.000 Kč + případné DPH. Za 2. místo pak 40.000 Kč + případné DPH.

orez

Městská část Praha 3 se ve spolupráci s organizací CZECHDESIGN vyhlašují soutěž na vytvoření nového vizuálního stylu městské části. Stylu, který není pouhým logem, ale logickým a komplexním systémem utvářející jednotnou tvář městské části a její prezentace. Soutěž je otevřená, dvoukolová, v 1. kole anonymní, přičemž do 2. kola postoupí až 3 vybraní účastníci. Od vítěze se očekává, že jeho návrh zajistí postupnou implementaci vizuálního stylu do života městské části.

„Praha 3 je živá a výrazná městská část, která se vyznačuje svou pestrostí a jedinečnou atmosférou. Vzhledem k absenci jednotné vizuální identity pro celou Prahu, bychom se rádi prezentovali svým vlastním nadčasovým vizuálním jazykem. V rámci městské části jednotně, zároveň však odlišitelně od ostatních pražských městských částí. Organizace CZECHDESIGN je pro nás zárukou kvality soutěže. Výsledek tak očekáváme s nadšením a věříme, že jej přijmou za svůj jak naši občané, tak i návštěvníci. Rádi bychom docílili vizuální identity, která bude ukazovat Prahu 3 jako místo plné hrdých lidí, kteří mezi sebou nedělají rozdíly. Zkrátka místo, které nás spojuje,“ uvedl starosta Jiří Ptáček.

Cíl soutěže

Najít designéra (nebo design studio) pro vytvoření nového vizuálního stylu městské části. Stylu, který není pouhým logem, ale logickým a komplexním systémem utvářející jednotnou tvář městské části a její prezentace. Vytvořit manuál pro aplikaci nového vizuálního stylu a zajistit jeho postupnou implementaci.

Charakter a průběh soutěže 

Soutěž je vyhlášena jako otevřená, dvoukolová, v 1. kole anonymní, ve 2. kole neanonymní. Odborná porota následně pro druhé kolo vybere z došlých návrhů až 3 postupující účastníky. 

Účastníci soutěže

Soutěž o návrh je otevřena pro širokou odbornou veřejnost. Účastníkem soutěže o návrh může být kterákoliv fyzická i právnická osoba, která řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže. 

Porota soutěže

Soutěžní návrhy posoudí a vyhodnotí porota jmenovaná vyhlašovatelem soutěže v následujícím složení:

Nezávislá část poroty / Externí odborníci:
Petr Babák - grafický designér, pedagog VŠUP a publicista
Robert. V Novák - grafický designér, fotograf, kurátor
Žaneta Kögler - grafická designérka, v letech 2012-2018 spoluvedoucí Ateliéru grafického designu 1 FaVU VUT v Brně a 2016-2018 vedoucí Oddělení marketingu a komunikace Moravské galerie v Brně.

Závislá část poroty / Zástupci městské části:
Jiří Ptáček - starosta městské části Praha 3
Pavel Trojan - vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace

Termíny

Poslední termín pro odevzdání návrhů do 1. kola: 4. 11. 2019 do 15:00
Každý účastník může do soutěže přihlásit max. 2 návrhy, pokud tak učiní, musí každý jednotlivý návrh odevzdat zvlášť, tedy ve 2 obálkách. Návrhy je nutné odevzdat poštou nebo osobně (rozhoduje datum a hodina doručení organizátorovi) na podatelnu městské části na adrese Městský úřad Praha 3, Havlíčkovo nám. 9 (přízemí, místnost č. 30) Praha 3. Všechny návrhy budou předloženy fyzicky vytištěné na formátu A3 a současně v elektronické podobě (na jednom nosiči CD/DVD či USB) a nesmí být označeny jménem účastníka. Návrhy musí být povinně ve formátu PDF. Přihlášku spolu se soutěžním návrhem je nutné odevzdat v řádně uzavřené a neprůhledné obálce viditelně označené nápisem: „Soutěž Vizuální identita městské části Praha 3 – NEOTVÍRAT“. 

Předpokládané oznámení výsledků 1. kola soutěže:  11. 11. 2019

Info

Kompletní zadání a pravidla soutěže jsou ke stažení níže nebo ZDE.

S případnými dotazy se prosím obracejte na Marka Vöröše,

Galerie