Praha 3 umožní dětem a mládeži zdarma trénovat kontaktní sporty

Městská část Praha 3 finančně podpoří projekt, který má prostřednictvím sportu pomáhat mládeži ohrožené sociálně patologickými jevy. Rada městské části proto schválila finanční spoluúčast 240 000 korun pro letošní rok, ze které bude placen provoz Sdružení pro mimoškolní sportovní aktivity SPORT v Centru kontaktních sportů na Havlíčkově náměstí.

„Vedení radnice schválilo záštitu městské části Praha 3 nad aktivitami Centra kontaktních sportů, která zajišťuje, aby v něm mohl zdarma trénovat vybraný okruh dětí a mládeže,“ říká zástupce starostky Prahy 3 Matěj Stropnický.

Činnost Sdružení pro mimoškolní sportovní aktivity SPORT trenéra Stanislava Tišera bude zaměřena na výuku kontaktních sportů, účast oddílu boxu na sportovních soutěžích a na pořádání sportovních akcí. Součástí aktivit sdružení budou i rehabilitační a kondiční tréninky. Nový projekt by měl začít fungovat od 16. června.

Rada městské části také vzala na vědomí dohodu o spolupráci čtyř sportovních organizací – Gymkontakt s.r.o., Nadační fond pro podporu a rozvoj občanské společnosti v Evropské unii, Julius, o.s. a Sdružení pro mimoškolní aktivity SPORT – které budou působit v Centru kontaktních sportů na Havlíčkově náměstí. Jejich spolupráce bude zajišťovat volnočasové aktivity v tomto centru a umožní vybranému okruhu dětí a mládeže účast na těchto aktivitách zdarma.