Praha 3 má další kontejner na injekční stříkačky 

Na vyšlapané pěšině v blízkosti bunkru u vstupu do parku Parukářka je nově umístěný kontejner Fixpoint. Pomáhá minimalizovat výskyt pohozených injekčních stříkaček na místech, kde ohrožují zejména děti.

kontejnerDalší kontejner s logem Fixpoint, který slouží ke sběru a bezpečné likvidaci injekčního materiálu, slouží u bunkru na Parukářce směrem od Prokopovy ulice. Zařízení provozuje organizace Progressive o.p.s., která se zaměřuje na práci s konzumenty drog. Na kontejnery dohlíží obsluha z řad uživatelů návykových látek se zájmem o změnu životního stylu, kterou v rámci resocializace vede tým školených profesionálů. Úkolem terénních pracovníků je v pravidelných intervalech, zpravidla dvakrát až třikrát týdně, schránky odemknout, zkontrolovat, vyprázdnit jejich obsah, zapsat počet nálezů a předat je smluvnímu partnerovi k bezpečné likvidaci.kontejner2

Riziková Parukářka
V rizikových lokalitách Prahy 3 se zvýšeným výskytem drog jsou k dispozici už čtyři kontejnery, které slouží k bezpečné likvidaci pohozených stříkaček. Jejich úkolem je eliminovat výskyt infekčního odpadu a zejména tam, kde by s ním mohly přijít do styku děti. Tři dosud fungující sběrná místa svůj účel potvrdila. „Podle aktuálního monitoringu organizace Progressive drogově závislí lidé kontejnery Fixpoint využívají. Například během srpna a září bylo do nich vhozeno 97 kusů injekčních stříkaček. Volba na místo na Parukářce padla s ohledem na nejvyšší výskyt infekčního materiálu. Naše městská část musí přistupovat k protidrogové problematice i z pohledu prevence,“ vysvětluje místostarosta Ondřej Rut, který má v gesci oblast sociálních věcí.

Odhozených stříkaček se nedotýkejte!
Odklízení pohozených injekčních stříkaček je riziková manipulace s infekčním materiálem. Doporučujeme, abyste v případě nálezu kontaktovali městskou policii na čísle 222 025 128 nebo tísňovou linku 156.  

Kde najdete kontejnery Fixpoint na Trojce?
cyklostezka pod Vítkovem I.
cyklostezka pod Vítkovem II. (u Tachovského náměstí)
park u FK Viktoria Žižkov (u trafostanice)
park Parukářka (nově umístěný)

Martin Hošna