Praha 3 hostila konferenci „Správa veřejné zeleně v městské krajině“

V kongresovém sále Žižkovské věže se uskutečnila 16. května konference o správě veřejné zeleně v městské krajině, kterou pořádala městská část Praha 3 se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

starostawebTématem letošního ročníku odborné konference, na kterou zavítali experti na krajinářskou a zahradní tvorbu z celé České republiky, byla problematika správy zeleně v uličním a městském prostoru v souvislosti se zapojením dřevin, jejich funkce a typů.IMG_0086

Na úvod přivítal účastníky starosta Prahy 3 Jiří Ptáček společně s Janou Caldrovou, vedoucí odboru ochrany životního prostředí. Ta zmínila v současnosti hojně diskutovaný problém, který zazněl i v průběhu dalších příspěvků: jestli je vhodné sekat trávníky v době sucha až na hlínu, nebo jim ponechat dostatečný vzrůst. Podle některých kritiků přílišné sekání trávy hubí nejen hmyz, ale abnormálně vysouší půdu a má zásadní vliv na biodiverzitu.

V dalších blocích vystoupili odborníci s tématy jako „Význam travinobylinných porostů v době klimatických změn“ nebo „Dlouhodobě udržitelné výsadby a perspektivní sortiment suchomilných rostlin“. Celodenní konferenci uzavřela diskuze.

Text a foto: Martin Hošna