Praha 3 dlouhodobě prosazuje změny přechodů na Vinohradské

Již tři roky usiluje městská část Praha 3 o zlepšení bezpečnosti na přechodech na Vinohradské ulici, která spadá do kompetence hlavního města Prahy. Dopravní studie, kterou nechala vypracovat žižkovská radnice v roce 2009, vyhodnotila dva nesignalizované přechody přes tuto komunikaci jako nebezpečné, čtyři jako nedostatečné a tři jako přijatelné.

„Veškeré přechody přes Vinohradskou spadají do kompetence Odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy, stejně jako přechody na dalších hlavních komunikacích. Proto jsme také naši analýzu bezpečnostního stavu přechodů pro chodce předali k přijetí opatření hlavnímu městu. Mimo této studie jsme navíc iniciovali na podnět občanů další změny,“ uvedl zástupce starosty Prahy 3 pro dopravu Pavel Sladkovský.

Na základě podnětů žižkovské radnice tak došlo například ke stažení dopravy do jednoho jízdního pruhu u tramvajové zastávky Olšanské hřbitovy v blízkosti Základní a mateřské školy náměstí Jiřího z Lobkovic. Vedle toho byl stažen provoz do jednoho jízdního pruhu na základě podnětů Prahy 3 také na frekventovaném přechodu od tramvajové zastávky Flóra či vybudovaní ochranných ostrůvků na křižovatce Vinohradská a Jana Želivského.

Z iniciativy třetí městské části se připravuje hlavní město také úpravy dalších přechodů. Jedním z nich je signalizování přechodu při odchodu z tramvajové zastávky J. Želivského, radikálně by podobu měly změnit také trasy pro chodce přes rušnou křižovatku na Flóře, včetně dělení přechodu.  

Vedle Vinohradské ulice iniciovala městská část změny také na jiných ulicích a křižovatkách, které spravuje hlavní město. 

„V současné době probíhá stavební řízení na úpravu křižovatky a zřízení nového přechodu pro chodce v prostoru křižovatky Korunní, Jičínská, Šrobárova, ve fázi projekčních prací je také úprava přechodů pro chodce na komunikaci Koněvova v úseku od Buchovcovy po Jana Želivského. Tři přechody v tomto úseku označila naše dopravní analýza z hlediska bezpečnosti také jako nedostatečné,“ upřesnil místostarosta Sladkovský.

Správnost dlouhodobých snah žižkovské radnice o zvýšení bezpečnosti na hlavních tazích na území Prahy 3 potvrdila také nedávná anketa Občané za bezpečnější Vinohradskou.

„Chápeme to jako podporu našich dlouhodobých iniciativ a organizátorům děkujeme,“ doplnil Pavel Sladkovský.