Policisté radili seniorům, jak se bránit proti kriminalitě

Jak se ubránit trestné činnosti páchané na seniorech – to bylo tématem besedy, která se konala v úterý 29. května v Domě s pečovatelskou službou v Krásově ulici, kterou nejen pro jeho obyvatele uspořádal Nadační fond pro podporu a rozvoj občanské společnosti v Evropské unii ve spolupráci s Policií ČR, Službou kriminální policie a vyšetřování OŘ Praha III a Odborem prevence Policie ČR, Krajské ředitelství hl. m. Prahy.

Senioři se tu mohli dozvědět o zásadách, které jim mohou pomoci vyhnout se tomu, aby se stali obětí majetkové nebo násilné trestné činnosti. Policisté je seznámili s pravidly, jak si nejlépe zajistit vlastní bezpečnost - doma, na ulici nebo ve veřejných prostorách jako jsou například pošta, banka nebo obchody.

Velkou pozornost vzbudilo také téma trestné činnosti páchané na seniorech - přepadení, krádeží a podvodů, zejména pak výklad „legend“, které jsou využívány podvodníky pro vylákání finančního obnosu od důvěřivých seniorů.