Omluva za účtování dvojího nájmu

V důsledku pochybení České pošty, která k seznamu nájemníků za prosinec přidala ještě seznam za listopad, došlo k tomu, že sedmi stům nájemníků MČ Praha 3, kteří využívají SIPO, naúčtovala nájemné dvakrát.

Navrhujeme následující řešení:

  • Varianta 1: V případě, že Vám SIPO platba odchází automaticky z účtu a nemáte nastavený limit, prosím napište na reklamace@szmpraha3.cz, přiložte výpis z běžného účtu, na kterém byla platba duplicitně stržena. Pro jistotu uveďte také číslo účtu, ze kterého se SIPO platba provádí, a my Vám na tento účet peníze v co nejkratším termínu vrátíme. Do této chvíle došlo již k vrácení cca 30 takových plateb.
  • Varianta 2: V případě, že se SIPO platba neprovedla z důvodu překročení nastaveného limitu, prosím napište na reklamace@szmpraha3.cz, uveďte spojovací číslo SIPO a popište, že došlo k neprovedení úhrady. Následně vám bude vystaven správný předpis a Česká pošta provede správnou SIPO platbu.
  • Varianta 3: V případě, že platíte SIPO hotově na poště, požádejte o vystavení tzv. částečného dokladu, kde vám bude tato duplicitní platba stornována. Následně již provedete úhradu, jak jste zvyklí.

Správcovská firma SZM věnuje nápravě maximální úsilí a snaží se, aby peníze byly všem poškozeným vráceny v co nejkratším termínu. Přestože chyba nevznikla na straně městské části Praha 3 ani správcovské firmy SZM, omlouváme se vám za možné potíže.