Odstraňování nelegálních graffiti v rámci Antigraffiti programu je v plném proudu

První nechtěné sprejerské nápisy začínají  mizet  z  fasád  domů díky Antigraffiti programu Prahy 3. Zatím bylo vyčištěno zhruba 100 m², a to na fasádách v oblasti rozprostírající se od ulice Jana Želivského směrem k Jarovu.

antiiiPraha  3  na začátku června získala souhlasné stanovisko  odboru  památkové  péče  magistrátu, které bylo nezbytné pro odstraňování graffiti z objektů, které se nacházejí v ochranném pásmu památkové rezervace (přibližně od Ohrady k Jarovu).antigraffiti U domů na území  městské  památkové  zóny  (přibližně  od  Ohrady  k  centru)  se  na  souhlas památkářů zatím stále čeká. V první fázi se jedná zhruba o 120 domů, na nichž specializovaná firma provede odstranění nastříkaných nápisů.  V  rámci  programu  Antigraffiti  náklady na odstranění uhradí Praha 3 na  základě  smluv  s  majiteli  domů,  kteří se do programu přihlásili.  Program,  který  Praha  3  financuje, vzbudil velký zájem. Aktuálně je uzavřeno  přes  700  smluv  s  vlastníky  objektů  a  další  se  průběžně  hlásí.

proces

Program  zahrnuje  čištění  nejen  fasád,  ale  také  dveří,  oken  atp.  maximálně  do  výšky  dvou  metrů,  pokud  jsou  viditelné  z  ulice.  Samotné  nahlášení  nových  graffiti  je  možné  prostřednictvím    zřízeného    dispečinku,  který  prověří,  zda  se  poškození  nachází  na  budově  zapojené  do  programu  a  po  konzultaci  s  majitelem  zajistí  odstranění.  Telefonní  číslo dispečinku: 777 553 574; e-mail: logo