Od června budou probíhat opět kurzy češtiny pro cizince

Ve spolupráci s Centrem pro integraci cizinců a třetí městskou částí bude od června 2014 opět probíhat výuka češtiny pro cizince.

Otevírat se budou dva typy kurzů – kontinuální tříměsíční uzavřené kurzy a kurzy nízkoprahové. Oba jsou určeny cizincům pocházejícím ze zemí mimo EU, kteří dlouhodobě pobývají v ČR.

Kontinuální kurzy, jejichž kapacita je omezená, budou probíhat ve dvou úrovních – pro začátečníky a pro mírně pokročilé, 2× týdně od 18.30 do 20.00 a ve dvou po sobě následujících cyklech.

Zájemci se mohou závazně přihlásit na tel.: 222 116 456 nebo na e-mailu ivanap@praha3.cz, kde také získají další informace o náplni kurzu a místě výuky (bude upřesněno také na www.praha3.cz.).

Nízkoprahové kurzy, tj. otevřené kurzy pro všechny zájemce z řad cizinců, budou probíhat každé úterý a čtvrtek od 18.00 do 19.30 na adrese Karlínské náměstí 7, Praha 8 (3. patro) a jsou vhodnou alternativou všem cizincům, kteří nemají stabilizované časové možnosti a nemohou se výuky účastnit pravidelně.

Kurzy češtiny - pozvánka v češtině
Kurzy češtiny - pozvánka v angličtině
Kurzy češtiny - pozvánka v ruštině
Kurzy češtiny - pozvánka ve vietnamštině