O dotace můžete letos žádat od 1. do 21. září

Dotační fond je určen na podporu veřejných sociálních, zdravotních, kulturních, sportovních, výchovných, volnočasových a ekologických aktivit. Cílem je podporovat především projekty s lokálním dopadem, které přispívají ke zlepšení kvality života obyvatel Prahy 3.

Harmonogram je stejný jako v loňském roce, tj., aby žadatel již koncem roku věděl, zda dotaci dostane a v jaké výši, a mohl tak bez problémů postavit svůj finanční plán pro následující rok.

  • podávání žádostí 1.—21. 9. 2020
  • hodnocení žádostí příslušnou komisí/výborem do 30. 11. 2020
  • rozhodnutí o přidělení/nepřidělení dotace ZMČ Praha 3 do 31. 12. 2020
  • uzavření smlouvy a vyplacení dotace od 1. 2. 2021

(Termíny vyplácení dotací jsou samozřejmě závislé na včasném schválení rozpočtu hlavního města Prahy a poté i rozpočtu městské části.)

Komunikace mezi žadatelem a úřadem bude jako již v loňském roce probíhat prostřednictvím datových schránek. Žadatelé, kteří ji ještě nemají, si je budou muset zřídit, například na kterékoli poště. Zřízení a běžný provoz datové schránky je zdarma. Každý žadatel, ať už uspěl zcela nebo jenom z části, či byl případně odmítnut, dostane prostřednictvím datové schránky vyrozumění s odůvodněním finálního rozhodnutí úřadu.