Nové stromy na Parukářce

O víkendu 14. – 15. 11.  proběhne výsadba stromů v parku Vrch sv. Kříže za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí České republiky. Výsadbu můžete sledovat v online streamu.

V severovýchodní části parku bude vysazeno celkem 41 ks stromů, konkrétně  5 ks jasanu zimnáře (Fraxinus ornus), 13 ks dubu cer (Quercus cerris), 6 ks dubu zimního (Quercus petraea), 5 ks jeřábu břek (Sorbus torminalis) a 6 ks lípy velkolisté (Tilia platyphyllos). Cílem výsadeb je zajištění kontinuity stromového patra parku, které je narušené  vlivem sucha posledních let. Návrh výsadeb vychází z přírodních poměrů místa použitím  domácích suchovzdorných druhů dřevin, které do budoucna vytvoří nové kosterní porosty dotčené části parku. Výsadby chtěla městská část realizovat ve spolupráci s občany, epidemiologická situace však tomuto záměru nepřála a práce tedy kompletně provede odborná zahradnická firma.

Abyste nebyli o zážitek z výsadeb zcela ochuzeni, zprostředkujeme vám ho o víkendu prostřednictvím online streamu.

Výsadba probíhá za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí ČR.

Státní fond životního prostředí

Osazovací plán