Nová protikoronavirová mimořádná bezpečnostní opatření vstoupila v platnost

Ministerstvo zdravotnictví připravilo k 27. červenci nová mimořádná preventivní opatření proti opětovnému šíření onemocnění COVID-19.

Od 27. července jsou až do odvolání nově zakázána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní a kulturní, akce, SARS_Covid 19výstavy, veletrhy a další obdobné akce, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, konají-li se převážně ve venkovních prostorech. Pro vnitřní prostory platí limit 500 osob. Tato opatření se nevztahují na zasedání ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů.

Zároveň se na těchto veřejných akcích, které počtem účastníků převyšují počet 100 osob, obnovuje nutnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest (např. rouška, respirátor, šátek). Povinnost zakrytí nosu a úst se nevztahuje na děti do dvou let; osoby s duševní poruchou; sportovce v době tréninku či zápasu a osoby při provádění divadelního, tanečního nebo hudebního představení, případně na osoby účinkující při tvorbě a výrobě samotného autorského díla.

Detailnější informace o mimořádných opatření jsou k dispozici zde.