Naděje vrátit se zpátky do společnosti

Azylový dům a noclehárna v Husitské ulici a středisko pomoci Vackov z neziskové organizace Naděje na území Prahy 3 pomáhají řadu let lidem bez domova.

Naděje byla založena jako jedna z prvních neziskových organizací po roce 1989. Působí na celém území republiky. Pomoc lidem v nouzi Jan Č.poskytuje v pěti oblastech: lidem ve stáří, s hendikepem, bez domova, ohroženým dětem a rodinám. Nabízí ubytování v azylových domech a tréninkových bytech, přenocování v noclehárnách, jídlo a sprchu v nízkoprahových denních centrech, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychologem, přímou pomoc v ulicích nebo zdravotní ošetření v ordinacích lékařů.

Ruce, hrnek a mandarinkaNa území třetí městské části se aktuálně nacházejí dvě ubytovny Naděje: azylový dům a noclehárna v Husitské 70/110 a dále středisko pomoci Vackov v ulici Malešická 74. Zatímco azylový dům a noclehárna v Husitské jsou v provozu celoročně, středisko pomoci na Vackově funguje v rámci zimních humanitárních opatření magistrátu od 1. prosince loňského roku do 31. března 2020. V minulých letech středisko pomoci na Vackově sloužilo jako zimní noclehárna, nyní umožňuje celodenní ubytování zdarma. Cílovou skupinou střediska jsou klienti bez domova, kteří mají zdravotní hendikep, ale zároveň jsou soběstační. „V současné době usilujeme o to, aby na území Prahy vzniklo obdobné středisko typu specializovaného azylového domu, Jan Č. IIkteré by bylo v provozu celoročně a které by reflektovalo potřeby hendikepovaných a nemocných lidí bez domova,“ vysvětluje mluvčí Naděje Gabriela Sčotková.

Zdravotně hendikepovaní jsou jednou z cílových skupin ubytovny Naděje v Husitské. Klienti tam často přicházejí „z ulice“ v doprovodu terénních pracovníků, případně z nemocnic, a to s cílem doléčit svá zranění, poté co jejich řádná hospitalizace byla ukončena. Klienti zde mohou setrvat buď v noclehárně, nebo v azylovém domě s celodenním režimem. Obě služby v Husitské jsou zpoplatněny. „Venku na ulici je to zákon džungle,“ říká pan Jan, klient ze střediska pomoci Vackov. „Musíte chtít a musíte se snažit,“ zdůrazňuje. Právě vyhledání odborné pomoci u Naděje může být prvním krokem vedoucím „z ulice“ na cestě za vysněnou střechou nad hlavou – ubytovnou – právě jako v případě Jana. Tak jako on i další klienti si považují této organizace a doufají, že právě s její podporou se znovu dokáží naplno vrátit zpátky do společnosti.

Text a foto: Pavel Šmída

Galerie