Nadační fond na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej

Slovanská epopej je symbolem oslavujícím národ a jeho úlohu v dějinách, proto vyzýváme všechny zúčastněné strany k součinnosti. Oslavme tak 100 let od vyhlášení Československa, které si budeme připomínat 28. října 2018.

Městská část Praha 3 založila Nadační fond na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej (více – usnesení ZMČ č. 235/2016) . Tímto krokem chce Praha 3 poskytnout Praze maximální součinnost, aby hlavní město dostálo svému závazku a vybudovalo pro Slovanskou epopej vlastní budovu.

Výzva Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej hl. m. Praze

Nadační fond na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej  vyzývá Radu hlavního města Prahy, aby byla nejprve vypsána ideová urbanistická soutěž na lokalitu umístění pavilonu pro epopej a teprve poté byla připravena soutěž o návrh na galerii  pro Slovanskou epopej.

Přílohou této výzvy je odborné stanovisko člena správní rady nadačního fondu pana doc. PhDr. Jiří T. Kotalíka, CSc., rektora Akademie výtvarných umění v letech 1997−2003 a 2010−2014, který ve své textu shrnuje historické i aktuální souvislosti Muchova pavilonu. Text také stručně shrnuje důvody, které podporují umístění Muchovy Slovanské epopeje na Vítkově, hovoří však i o dalších adekvátních variantách umístění. K nalezení lokality, která by důstojným způsobem reprezentovala Muchovu Epopej, by podle jeho slov měla být nejprve vypsána soutěž ideová - vyhledávací, která by se nesoustředila jen na vlastní budovu pavilonu.

Celé znění odborného stanoviska doc. Kotalíka k umístění Slovanské epopeje na Vítkově ke stažení ZDE.

Nadační fond vyhlásil PETICI ZA VZNIK PAVILONU PRO MUCHOVU SLOVANSKOU EPOPEJ NA VÍTKOVĚ. Svoji podporu můžete vyjádřit svým podpisem osobně na radnici MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, nebo v Informačním centru Prahy 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad, elektronicky, či si petici stáhnout, vytisknout a poslat na adresu nadačního fondu: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3.

Připojte se k petici on-line:

Podepsáním elektronické petice můžete vyjádřit podporu našemu záměru. Protože ale elektronická petice nenaplňuje náležitosti petičního zákona, její podepsání bude mít pouze symbolický význam. Zvažte, prosím, podepsání i papírové verze petice (není-li ve Vašem okolí žádné petiční místo, postačí petici vytisknout, podepsat a zaslat na adresu nadačnímu fondu).
 

* Vyplněním a odesláním údajů souhlasíte se zpracovávání osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Slovanská epopej je cyklem dvaceti velkoformátových obrazů, které představují dějiny slovanských národů. Alfons Mucha, po svém návratu do rodné země, svůj život zasvětil tvorbě tohoto monumentálního díla. Dokončenou kompletní Slovanskou epopej daroval Alfons Mucha v roce 1928 městu Praze a veškerému československému obyvatelstvu s podmínkou, že Praha na vlastní náklady postaví budovu určenou výhradně pro toto umělecké dílo, kde bude epopej umístěna a zpřístupněna veřejnosti. Pro dodržení této podmínky však nebyla stanovena žádná lhůta a tato podmínka nebyla nikdy naplněna. Praha 3 chce tímto záměrem znovu otevřít debatu nad osudem Muchova odkazu, poukázat na nedořešené dědictví z minulosti a ve spolupráci s hlavním městem Prahou, Ministerstvem kultury a dalšími příslušnými organizacemi se zasadit o vybudování pavilonu, který bude odpovídat svým charakterem i umístěním významu Slovanské epopeje, která je kulturní památkou.

Pavilon-Slovanské-epopeje-na-Vítkově-12.jpgSlovanská epopej je symbolické dílo, které se věnuje historii národa a jeho postavení v dějinách. Vrch Vítkov ve spojitosti s Národním památníkem, stejně jako Pražský hrad a Vyšehrad je místem, které symbolizuje státnost. Národní památník na Vítkově byl vybudován k uctění památky československých legionářů a československého odboje v období 1. světové války. Součástí památníku je i třetí největší bronzová jezdecká socha na světě Jana Žižky. Připomíná bitvu na Vítkově, která se odehrála v roce 1420, kdy husité za podpory Pražanů porazili křižácká vojska. Alfons Mucha také jedno plátno Slovanské epopeje, věnoval této historické události a vytvořil obraz „Po bitvě na Vítkově“. Muchovo dílo akcentuje nejen historii slovanskou, ale obsahuje i řadu výjevů z dějin českých zemí a je bezpochyby spojeno se symboly české státnosti.

Pavilon-Slovanské-epopeje-na-Vítkově-23Umístění pavilonu je navrhováno na vrch Vítkov zejména pro výjimečné umístění tohoto parku v rámci hlavního města, které by mělo odpovídat symbolickému významu celého díla (více – studie URM). Z historických dokumentů také vyplývá, že vrch na Žižkově je místo, které vybrala magistrátní komise již v roce 1925 a Alfons Mucha s ním souhlasil (více – listina z roku 1925).

Realizace záměru vybudovat nový pavilon na Vítkově by výrazně oživila nejméně navštěvovaný pražský park a také by pomohla obyvatelům Žižkova, kteří se ještě dnes potýkají s důsledky politického rozhodnutí ze začátku sedmdesátých let minulého století, kdy bylo rozhodnuto o bourání této čtvrti a byly zastaveny veškeré investice. Zdevastovaný Žižkov se začal obnovovat až po roce 1989 a vybudování pavilonu pro Slovanskou epopej na vrchu Vítkově, příliv turistů a z toho plynoucí investice, by si tato malebná a specifická pražská čtvrť jistě zasloužila.

Správní radu nadačního fondu tvoří nekdejší rektor Akademie výtvarných umení v Praze a kunsthistorik doc. PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc. (předseda), spisovatel PhDr. Ondřej Neff (místopředseda), starostka městské části Praha 3 Ing. Vladislava Hujová, starostka České obce sokolské Ing. Hana Moučková a předseda Československé obce legionářské MUDr. Pavel Budinský PhD., MBA

Nadační fond pro podporu realizace pavilonu Alfonsa Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej, IČ: 05571537, se sídlem Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3, www.praha3.cz/nadacnifond.


Související dokumenty