Nad „Jiřákem“ panuje shoda. Lidem se upravený projekt líbí, ukázalo dotazníkové šetření

Dotazníkového šetření, které mělo za cíl získat zpětnou vazbu obyvatel Prahy 3 na upravený projekt ateliéru MCA revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad, probíhalo od 3. do 10. června 2019. Podněty se sbíraly i během veřejného představení projektu v prezentačním kontejneru přímo na náměstí Jiřího z Poděbrad. Po 20 letech řešení se tak projekt na revitalizaci jednoho z nejvýznamnějších pražských náměstí snad podaří posunout dále.

vizaulizace jiřák 2„Chtěli jsme zjistit, jak se lidé k projektu staví, protože nikdy nebyl pořádně veřejně prezentovaný. Jsem rád, že ho většina občanů i po debatách s odborníky kvituje. Dlouhodobé odkládání revitalizace náměstí se podepisuje na jeho současném stavu, je třeba s tím už něco dělat. Zdá se, že teď už by se nám to mohlo podařit,“ říká starosta Jiří Ptáček.

Ankety se zúčastnilo 254 respondentů, kteří se na místě seznámili s aktuálním návrhem upraveného projektu ateliéru MCA z roku 2000. Ten upřednostňuje oproti původnímu návrhu více zeleně na severním okraji náměstí, menší rozsah zadlážděných ploch, posunutí farmářských trhů východním směrem, přesunutí platanů tak, aby nezabraňovaly výhledu na Plečnikův chrám. V plánu je také posílit zavlažování trávníků s využitím dešťové vody, vybudovat výtah do metra, zachovat a zrestaurovat kašnu.

Pozitivně byla hodnocena snaha o více zeleně a umístění stromořadí, padaly návrhy ohledně sportovních aktivit na náměstí či vybudování altánku, který by sloužil ke kulturně-společenskému setkávání. Připomínky se také týkaly typu mobiliáře k sezení, který by rezidenti posílili hlavně v okolí kašny a na farmářském tržišti. Poptávka byla po umístění stolů nebo lehátek, které zde chybí. Z herních prvků by si občané přáli více houpaček, klouzaček i vodních atrakcí a zastínění dětského hřiště. Prostor současného umístění farmářského tržiště vnímají občané jako málo využitý. Respondenti by také upravili průchody od metra k Přemyslovské, Laubově nebo Lucemburské ulici. Jako méně bezpečná místa pro přechod ulice byly uvedeny křižovatka Vinohradská/Slavíkova, z Přemyslovské na náměstí, mezi Slavíkovou a Mánesovou. Podrobné vyhodnocení dotazníkového šetření si můžete přečíst zde.

„Podněty z dotazníkového šetření budou projektanti nyní zapracovávat do finální studie. Věřím, že Jiřák se postupně promění do veřejného prostoru, který posílí jeho autentickou hodnotu a stane se přívětivým místem pro všechny,“ dodává Ptáček.

Závěrečnou zprávu si můžete přečíst zde.

Galerie