Na vytipovaných místech Parukářky a Olšanském náměstí se založí luční trávník

Dne 14. června proběhlo terénní šetření v parku Parukářka a na Olšanském náměstí za účelem zhodnocení stavu travnatých ploch, navržení vhodných opatření pro stávající parkové a luční trávníky a vytipování ploch pro založení nových květnatých luk.<

IMG_2515Městská část Praha 3 pokračuje se změnou systémem péče o svoje trávníky, a to na základě probíhající klimatické změny. Z tohoto důvodu se uskutečnilo terénní šetření na Vrchu sv. Kříže a Olšanském náměstí za přítomnosti odborníků na travní porosty Marie Strakové a Marka Hamaty, zástupců odboru ochranného prostředí Jany Caldrové, Nikoly Rusové, Mariany Tomkové a Ivy Herčíkové. Vycházky se zúčastnila také radní Jana Belecová.IMG_2478

„Za vhodné lokality pro založení nových květnatých luk jsou považovány zejména jižní osluněné svahy parku Parukářka, kde by po podzimní seči mělo dojít k přípravě stanovišť na dosev, a to vhodnou luční směsí namíchanou vždy s ohledem na konkrétní specifika daného stanoviště. Vytipována byla také východní část Olšanského náměstí, kde pravděpodobně dojde k založení nového lučního trávníku s přísevem letniček po jarní seči. Tato plocha by mohla sloužit i jako ukázkový projekt,“ uvedla Jana Caldrová, vedoucí odboru ochrany životního prostředí.

Odbor ochrany životního prostředí nyní zpracovává systém péče o travnaté plochy ve veřejné zeleni na Praze 3. Jedním z jeho bodů jsou i pracovní postupy, které budou nastaveny tak, aby nedocházelo k poškozování trávníků a travnatých ploch. Reaguje tak na současnou klimatickou situaci, kdy je naše metropole postižena jedním z nejvyšších deficitů srážek v rámci celé České republiky.

Text a foto: Martin Hošna

Galerie