Na Trojce děti baví a učí příměstský tábor v angličtině

V Domě dětí a mládeže Ulita probíhají na přelomu července a srpna příměstské tábory v angličtině s kvalifikovaným rodilým mluvčím a českými asistenty.

Summercamp, jak zní název tohoto příměstského tábora, je určen pro děti, které si chtějí užít spoustu zábavy, her a komunikace v angličtině, ale na večer se vždy vracet domů. Městská část Praha 3 se na nákladech projektu podílela, aby cena tábora byla co nejnižší, a tím Summercamp finančně přístupný pokud možno co největšímu počtu rodin s dětmi.Summercamp 1

Každý den je tematicky zaměřen a podle toho se odvíjí procvičovaná slovní zásoba, hry a soutěže. „Veškeré aktivity jsou postaveny na hrách, při nich si děti ani leckdy neuvědomují, že se zároveň učí cizí jazyk,“ vysvětluje Hannah Hotovy, lektorka angličtiny, která pochází z americké Nebrasky.

Summercamp 2Samotný areál Domu dětí a mládeže Ulita (Na Balkáně 2866/17a) nabízí spoustu zábavy a dobrodružství. Proškolené lektory zajišťuje jazyková škola, která realizuje dotované kurzy AJ s rodilými mluvčími pro děti z Prahy 3 i během roku. První termín od 20. – 24. 7. organizátoři stanovili pro děti ve věku 5. – 6. třídy, druhý termín 3. – 7. 8. pro žáky 7. – 8. třídy. Pro přihlášené děti z Prahy 3 radnice poskytla slevu. Summercamp 3

Pětidenní program probíhá od 9.00 do 17.00 hodin. Po dopolední výuce angličtiny s rodilým mluvčím následuje oběd, odpolední část programu tráví děti s lektory ve městě, kde při zajímavé aktivitě jazyk dále procvičují. Takto účastníci prvního turnusu navštívili krokodýlí zoo, kde si zároveň poslechli výklad o živočiších v angličtině. Také v té absolvovali před vstupem do arény instruktáž pravidel hry „laser game“. „Tím se snažíme děti motivovat, aby jazyk používali i v praxi,“ dodává Hannah. A nejinak tomu bylo i při návštěvě planetária v Holešovicích, kde vesmírnou animaci doplnilo audio v angličtině.  

Po celou dobu kurzu jsou pro děti připraveny výtvarné a výukové materiály a také odměny.

Všeobecná spokojenost se Summercampem panuje jak mezi rodiči, tak i dětmi. Malí účastníci si zejména pochvalovali odpolední programy, rodiče ocenili zázemí Domu dětí a mládeže Ulita. "Určitě by bylo dobré Summercamp zopakovat 2-3x za léto nebo během podzimu, aby kurz měl efekt, případně navázat celoročním kurzem," zamýšlí se jeden z rodičů, „po týdnu bylo vidět, že syn tvoří spontánně anglicky jednoduché věty, že ho napadají myšlenky v angličtině, ale bez opakování a návaznosti se tato dovednost brzy ztratí."

Příměstský tábor v angličtině je součástí iniciativy městské části podpořit a rozšířit jazykové vzdělání dětí z Prahy 3. Dotované kurzy angličtiny pro žáky probíhají již od minulého roku v ZŠ Lupáčova a po prázdninách se otevřou i na ZŠ Jeseniova a ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic. Zároveň městská část umožnila i bezplatnou výuku angličtiny pro pedagogy z Trojky.

Text a foto: Pavel Šmída