Miroslav Čvančara

IMG_0132 Miroslav Čvančara se narodil v Praze na Žižkově do rodiny podnikající v kinematografii. Rodina Čvančarových ve 30. letech 20. století provozovala několik biografů a půjčovnu filmů. Především však bratři Čvančarovi, otec a strýc Miroslava Čvančary, vybudovali rozsáhlou sbírku unikátních dobových dokumentů o T. G. Masarykovi a E. Benešovi.

Tu se povedlo uschovat více méně po dlouhá desetiletí jak před nacisty, tak i po komunistických čistkách v únoru 1948 i během normalizace. Publikovat začal Miroslav Čvančara v roce 1963 a z oblasti historie napsal více než sto odborných a popularizačních článků a několik knih. Například „Zaniklý svět stříbrných pláten“, kde je mimo jiné věnována celá kapitola žižkovským biografům, nebo rozsáhlá faktografická kniha „Když u nás byl Buffalo Bill“o uměleckém turné jezdecké revue plk. W. F. Codyho zvaného Buffalo Bill. Tato kniha vzbudila velkou pozornost i v samotné Americe.

V kinematografii pracoval Miroslav Čvančara nepřetržitě v letech 1949 až 1992 jako promítač filmů a technický kontrolor filmových kopií. Za více než čtyřicet let ve Filmových laboratořích na Barrandově zhlédl, dle pracovních výkazů, 9 miliónů metrů filmů. Od roku 1970 je aktivním členem Klubu přátel Žižkova, od roku 1997 je odborným členem identifikační komise Národního filmového archivu.

Celý život pana Miroslava Čvančary je spjat s Žižkovem a je jeho výraznou osobností. Návrh na zápis do Knihy cti za celoživotní přínos třetí městské části a žižkovské čtvrti je podáván u příležitosti významného životního jubilea(85 let), které pan Miroslav Čvančara oslavil v lednu 2019.