Metoda Mojžíšové v informačním centru

Ve středu 29. listopadu byl v informačním centru Prahy 3 malý svátek. Slavnostně představena a pokřtěna zde byla kniha Olgy Struskové a Jarmily Novotné "Metoda Ludmily Mojžíšové od A do Z".

Knihu veřejnosti představila sama autorka Olga Strusková za přítomnosti starostky Vladislavy Hujové, dcery Ludmily Mojžíšové Jany Mojžíšové, Zory Jandové, Jaromíra Hanzlíka a mnoha dalších hostů, především z oblasti rehabilitační medicíny. Velký ohlas měla akce i mezi laickou veřejností, informační centrum praskalo tak říkajíc ve švech. _DSC5659001

Podtitul publikace "Deset a dva cviky, které mohou změnit váš život" ostatně napovídá, proč kniha budí takový zájem.

_DSC5649001Legendární metoda rehabilitační sestry Ludmily Mojžíšové už pomohla tisícům pacientů nejen odstranit chronické bolesti páteře či zmírnit menstruační problémy, ale také úspěšně léčit ženskou sterilitu a přirozeně otěhotnět.

Soustava se skládá z deseti cviků pro ženy a dvou pro muže a v knize najdete její oficiální popis cviků včetně fotografií, rozšířený o vzpomínky známých osobností a lidí, jimž paní Mojžíšová pomohla a kteří stále s láskou vzpomínají na její výjimečnou osobnost. DSC_4525 u

O hudební doprovod se postaral Jiří Šámal, potom přítomné uvítala starostka Vladislava Hujová a provedla zápis Ludmily Mojžíšové do Knihy cti Prahy 3 a předala Janě Mojžíšové pamětní list a minci. „Nejlepší by bylo, kdyby tu maminka mohla být s námi, ale ona to vidí a je určitě ráda. Děkuji Praze 3,“ reagovala Jana Mojžíšová. Herec Jaromír Hanzlík, kmotr I. vydání, na Ludmilu Mojžíšovou zavzpomínal slovy: „Rád jsem k ní chodil a slyšel to její tak 'pojď frajere, co tě bolí, pr... viď?' Říkal jsem jí 'baba', ale byla to sudička,“ dodal s úsměvem.

_DSC5684001Autorka Olga Strusková jako vzpomínku ocitovala výroky, které na adresu Ludmily Mojžíšové pronesli ti, kteří měli její práci ve velké úctě: „Paní Mojžíšová uměla číst z našeho těla a nepotřebovala k tomu žádné knihy.“

Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., „Cvičení paní Mojžíšové bych povýšila na každodenní prioritu.“ PaedDr. Lenka Šámalová, "Uměla se na člověka podívat.“ Doc. MUDr. Eva Rychlíková, CSc., „Změnila můj profesní pohled na pacienty.“ Hana Volejníková, „Obávám se, že její objev zůstal dodnes nedoceněn.“ Jan Dobiáš a mnoho dalších.

Než se rozproudila neformální debata, zazpívala Zora Jandová skladbu Zdeňka Merty "Strážní andělé".

Jan Dvořák

Foto: Radko Šťastný, Jan Dostál

Ludmila Mojžíšová se narodila 25. října 1932 v Užhorodě. Po ukončení studia na střední zdravotní škole pracovala jako sestra na transfúzní stanici v Pardubicích. Později začala působit na FTVS UK v Praze nejprve jako zdravotní sestra ve výzkumném ústavu tělovýchovy, později jako asistentka oddělení rehabilitace na katedře tělovýchovného školství a zdravotní tělesné výchovy. Její celoživotní systematická práce v oblasti léčebné rehabilitace vyústila ve vyvinutí úspěšné rehabilitační metody na odstraňování některých druhů ženské i mužské sterility. Své bohaté zkušenosti a poznatky předávala jak studujícím rehabilitace, rehabilitačním pracovníkům a lékařům, tak sportovcům a trenérům.