Městská část Praha 3 spustila „ANTIGRAFFITI program na území Prahy 3“

Praha 3 realizuje čtyřletý Antigraffiti program, který je určen k odstraňování nelegálních graffiti z fasád soukromých domů, které nejsou ve vlastnictví městské části Prahy 3. Cílem tohoto programu je potlačení, prevence a náprava vandalismu.

AntigraffitiMěstská část Praha 3 realizuje od roku 2017 „ANTIGRAFFITI program na území Prahy 3“
Cílem tohoto programu je potlačení, prevence a náprava vandalismu, k němuž dochází ze strany třetích osob ve formě poškozování nemovitých věcí tzv. graffiti tvorbou bez souhlasu majitele nemovité věci na území Prahy 3.

Majitelé domů mají stále možnost se průběžně do tohoto programu hlásit. Na základě přihlášky bude připravena smlouva, která bude účastníkovi zaslána k podpisu. Vzhledem k tomu, že nemovitosti na území Prahy 3 jsou v městské památkové zóně nebo v ochranném pásmu památkové zóny, musí městská část žádat o rozhodnutí odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Závazná stanoviska památkářů jsou průběžně zasílána majitelům domů.Toto závazné stanovisko bude vydáno na dobu neurčitou, jeho vydání může odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy trvat až dva měsíce. Čištění domů lze z tohoto důvodu objednat až po vydání rozhodnutí.

Městská část zajišťuje na své náklady odstraňování graffiti z nemovitostí na celém svém území (po podepsání smlouvy s vlastníkem nemovitosti).

Čištění nebo přemalování zasažené části fasády vykonává odborná firma. Samotné nahlášení nových graffiti je možné prostřednictvím zřízeného dispečinku, který prověří, zda se poškození nachází na budově zapojené do programu a po konzultaci s majitelem zajistí odstranění.

Telefonní číslo dispečinku: 777 553 574; e-mail: antigraffiti@cistatrojka.cz

AntigraffitiUpozorňujeme, že k provedení čištění je třeba příhodných klimatických podmínek (zejména teplota nad 8°C).

 

Hranice městské památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice

 

mapa - hranice MPZ

Antigraffiti program městské části v tuto chvíli nezahrnuje aplikaci antigraffiti nátěrů.

Městská část Praha 3 samozřejmě nepouští ze zřetele důležitou společenskou potřebu nalézt a potrestat pachatele tohoto vandalismu. Proto ještě zintenzivňujeme spolupráci s Městskou policií i Policií ČR na základě podkladů z monitoringu nejvíce zasažených míst a informací od občanů nebo vlastníků zasažených domů.


Otázky a odpovědi

Bude odstraňování graffiti probíhat skutečně zdarma?
Ano, veškeré náklady na čištění nemovitostí bude hradit městská část. Majiteli nemovitosti nevyplývá žádná finanční spoluúčast.

Jaké části nemovitosti mohou být vyčištěny?
Program zahrnuje čištění nejen fasád, ale také dveří, oken atp. maximálně do výšky dvou metrů. Části domu, které nejsou viditelné z ulice (interiéry budov, vnitrobloky atp.) do programu nespadají.

Jaký je způsob odstraňování graffiti?
Odstraňování graffiti bude provádět specializovaná firma. Konkrétní způsob odstraňování bude vždy záležet na typu graffiti a především na typu fasády. Ve většině případů se k odstranění používají různé chemické prostředky v kombinaci s tlakovou vodou. Pokud tento postup nelze použít, změří se konkrétní odstín omítky, namíchá se příslušná barva a graffiti se přetřou.

Jak objednám čištění?
Požadavky na čištění budou hlášeny na telefonický dispečink firmy, která bude odstraňování graffiti provádět. Je možné využít rovněž e-mail: antigraffiti@cistatrojka.cz.

Co udělat, abych se zapojil do programu?
Pro zapojení do programu je třeba, aby majitel nemovitosti (resp. osoba oprávněná jednat např. za společenství vlastníků, družstvo apod.) vyplnil přihlášku dostupnou na webu městské části a tu poslal na adresu městské části (Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3), nebo zanechal na podatelně. Na základě přihlášky bude připravena smlouva, která bude účastníkovi zaslána k podpisu. Na jejím uzavření by se v případě nemovité věci ve spoluvlastnictví měli spoluvlastníci většinově dohodnout. U právnických osob (např. bytové družstvo, společenství vlastníků) o uzavření smlouvy rozhodne příslušný orgán. Vaše případné dotazy ohledně uzavření smlouvy směřujte na e-mail sulcova.katerina@praha3.cz

Galerie