Malešická ulice projde rekonstrukcí 

Technická správa komunikací (TSK) zahájí 20. února rekonstrukci Malešické ulice. Termín ukončení opravy plánuje na konec července letošního roku.

mapka rekonstrukce

Rekonstrukce Malešické zahrnuje úsek od křížení s ulicí Olgy Havlové směrem k Basilejskému náměstí v délce 376,4 m. Účelem je zlepšení bezpečnosti a komfortu dopravy včetně vyřešení úrovňového křížení Malešické ulice a nové trasy ulice Olgy Havlové.

Oprava spočívá ve výměně konstrukce vozovky, doplnění chybějících částí chodníků a v neposlední řadě úpravě a doplnění vjezdů. Komunikace pro automobilovou dopravu bude provedena z asfaltového betonu. Podél ní budou umístěny parkovací pruhy s krytem z betonové dlažby. Komunikace pro chodce jsou navrženy oboustranně, povrch bude tvořit betonová dlažba v přírodní šedé barvě. Linie stromořadí podél severní strany bude provedena v šíři 1,5 metru a stromy budou vysázeny do obdélníkových ploch z mlatu. Celá komunikace bude lemována žulovými obrubníky.

Na Malešickou přibydou i dvě nové autobusové zastávky. Ve směru na Basilejské náměstí bude zastávka vybavena přístřeškem, v opačném směru to vzhledem k šířkovým poměrům není možné. Podél úseku se počítá s 30 podélnými parkovacími stáními. Součástí rekonstrukce je prodloužení dešťové kanalizační šachty v celé délce i zhotovení nových šachet a potřebných vpustí. Pro chodce budou postaveny také dva nové přisvětlené přechody v ústí ulice Olgy Havlové.

Dopravním omezením je úplná uzávěra části Malešické ulice v celém rekonstruovaném úseku. Páteřní objízdná trasa povede ulicemi Jana Želivského – U Nákladového nádraží – K Červenému dvoru – Malešická. Pro vozidla nad 15 tun bude doprava odkloněna ulicemi Jana Želivského – Vinohradská – Černokostelecká – Dřevčická – Malešická. Autobusová linka 133 bude po dobu rekonstrukce vedena ulicí U Nákladového nádraží. Zastávka Basilejské náměstí bude přesunuta z Malešické na Basilejské náměstí.

Úpravy Koněvovy ulice
V tomto roce chystá TSK také rekonstrukci Koněvovy ulice v úseku Husitská – Zelenky Hajského. V současné chvíli dolaďuje dokumentaci stavby a provádí kontrolu rozpočtu tak, aby bylo zajištěno zpracování podkladů pro změnu stavby před dokončením. Díky iniciativě radnice Prahy 3 budou oproti původnímu záměru na Koněvově třídě doplněny dva nové přechody pro chodce. Dojde také k integraci cyklistů na vozovku. „Všichni si dobře pamatujeme, jak veliké komplikace pro obyvatele Prahy 3 znamenala první etapa rekonstrukce Husitské ulice přede dvěma lety. Z tohoto důvodu jsme se setkali již v loňském roce se zástupci TSK, abychom co možná nejefektivněji předešli stížnostem, které se tehdy týkaly omezení dopravy, délky stavby a dodržování pracovní doby na stavbě samotné. Bylo nám slíbeno, že v podmínkách výběrového řízení bude dvousměnný provoz a práce i v sobotu. Ulice zůstane otevřena ve směru do centra,“ upřesňuje místostarosta Ondřej Rut, který má na starosti dopravu.

V rámci rekonstrukce je třeba vyřešit řadu rizikových faktorů. Koněvova ulice patří totiž k dopravně nejvytíženějším komunikacím metropole a TSK musí zkoordinovat zachování částečného provozu (uvažuje se o objízdné trase Husitská – Prokopova – Jeseniova – Domažlická – Koněvova), požadavky na dopravní obslužnost a na bezpečný provoz chodců. To vše navíc ve velkém rozsahu stavebních prací a dalších doprovodných činností, jako jsou výměna vodovodu nebo obnova sítí.

Martin Hošna