Lidé si přejí více zeleně a méně parkovacích míst v Seifertově ulici, vyplývá z dotazníkového šetření

Dopravní situace a parkování, zeleň a ekologické hledisko či postoj k vybavenosti se stalo předmětem dotazníku, který poslouží jako jeden z podkladů k chystané revitalizaci Seifertovy ulice.

V online dotazníkovém šetření, které pro IPR Praha připravila firma NMS research, byli osloveni uživatelé lokality Seifertovy ulice, a to reprezentativní vzorek dle pohlaví, věku a vzdělání. Výzkum směřoval jak na rezidenty, tak návštěvníky. Celkem se do dotazníku zapojilo 772 osob. Vizualizace Seifertova ulice revitalizace

Běžný rezident Seifertovy ulice a přilehlého okolí zde bydlí více jak pět let, nejčastěji bydlí v nájmu nebo podnájmu. 65 % rezidentů chodí pravidelně volit do zastupitelstva a polovina vlastní jedno auto. Čtvrtina návštěvníků zavítá na Seifertovu ulici jednou týdně.

Na lokalitě Seifertovy ulice je pro její uživatele největším přínosem její snadná dostupnost centra. Lidé by zde ale chtěli zlepšit kvalitu parků a pocit bezpečnosti. Ti, kteří se zde necítí bezpečně, se nejvíce obávají rizika násilného chování. 85 % rezidentů je spokojeno se zdejším životem. Zeleň a možnost odpočinku jsou nejdůležitějšími prvky. V okolí Seifertovy ulice se rezidenti i návštěvníci pohybují pěšky (78 % rezidentů a 44 % návštěvníků často) nebo tramvají (78 % rezidentů a 61 % návštěvníků často). S umístěním zastávek Husinecká a Lipanská jsou spokojeni. Rezidenti často využívají parkovací místa (52 %) a zastíněná místa (43 %). Návštěvníci nejvíce využívají zastíněných míst (34 %) a lavičky (31%).

SeifertovaProstor pro zlepšení vidí respondenti v plynulosti dopravy z pohledu motoristů a v místech, kde by se mohli lidé setkávat. Návštěvníci pak ve hluku a stavu mobiliáře. Rezidenti by uvítali zlepšení zázemí pro své děti. Nové stromořadí (90 % rezidentů, 93 % návštěvníků) i hospodaření s vodou (90 % rezidentů, 93 % návštěvníků) by podpořili všichni, kteří lokalitu navštíví. Zmiňovanými důvody jsou potřeba zeleně, zlepšení ovzduší a boj proti suchu. Všechny skupiny si také myslí, že funkce Seifertovy ulice by měla být snížení teplotních výkyvů ve městě s využitím zeleně. Všechny skupiny by upřednostnily veřejný prostor před zvýšením počtu parkovacích míst. Redukci parkovacích míst v lokalitě by uvítalo 60 % rezidentů. Stejně tak by uvítali i samostatný jízdní pruh. Pokud by se zlepšila současná dopravní situace, čtvrtina rezidentů a návštěvníků by častěji jezdila na kole. Nápad propojení hlavního nádraží se Seifertovou ulicí by podpořila většina lidí.Kocepce uspořádání tramvajových zastávek Seifertova

Současné řešení přehlíží některé potřeby, které rezidentům i návštěvníkům lokality schází. Potřeby těchto dvou skupin jsou si podobné, v některých oblastech se však liší. Pro uspokojení rezidentů by bylo třeba, aby lokalita nabízela možnost setkávání a trávení času jak pro děti, tak i pro dospělé. Důležitým bodem je také plynulost dopravy z pohledu motoristů. Residentům zde schází řešení hospodárného zadržování, využívání a odvádění dešťové vody. Část residentů by také uvítala, pokud by se po lokalitě mohla snáze pohybovat na kole. Návštěvníci by uvítali zlepšení stejných prvků jako residenti. Nicméně ještě navíc by uvítali odhlučnění ulice, množství i stav veřejného mobiliáře a nové vodní prvky.

Veřejnost plánuje IPR zapojit i do druhé etapy studie. "Výsledky dotazníkové šetření poslouží jako jeden z podkladů pro zpracovatele. Na podzim potom navážeme dalšími akcemi,“ upřesňuje ředitel IPR Ondřej Boháč.

Součástí projektu bude vedle architektonického, krajinářského a dopravního řešení i návrh modro-zelené infrastruktury včetně systému hospodaření s dešťovými vodami, který pomůže udržet vláhu i v období sucha a zároveň přispěje k oživení uličního prostoru. 

Vlnu nesouhlasných reakcí vzbudil v posledních měsících záměr hlavního města upravit v rámci revitalizace i umístění tramvajových zastávek. Zastávka Husinecká by se podle Institutu plánování a rozvoje (IPR) a Dopravního podniku Praha měla posunout blíže budově VŠE a zastávka Lipanská by se měla posunout na Sladkovského náměstí. I toto řešení by mělo být předmětem podzimní participace s veřejností.

Podrobné odůvodnění tohoto přesunu z dílny IPR je k dispozici v příloze ke stažení.

Galerie