Krmení ptáků na Trojce

ptačí krmízko1Vydatná sněhová nadílka v posledních dnech připoutala naši pozornost možná více, než cokoli jiného, ale to neznamená, že bychom měli zapomínat třeba na naše místní ptactvo a jeho krmení.

Proto je dobré si připomenout, kde můžeme krmit a jak na to:

  • Praha 3 již od loňské zimy spravuje 18 krmítek, která jsou zakreslena na mapovém portálu P3. Na Vítkově je dalších 13 krmítek, z toho 5 na jižním svahu nad Tachovským náměstím ​a 8 v horní partii vrchu.
  • mimo krmítka je nejvhodnější krmit v blízkosti keřů a neudržované vegetace, kde mají ptáci svůj přirozený úkryt.
  • ke krmení v žádném případě nepoužívejte: jakékoli pečivo (ani suché), cokoli slaného, sladkého, tepelně upraveného (např. pražené ořechy), nebo cokoli plesnivého či zkaženého!
  • naopak krmit můžete: nejrůznějšími ořechy a semeny, především slunečnicí a menší druhy i prosem. Dále pak vločkami, obilovinami, jablky, tukovými koulemi a lojem.
  • Krmit můžete buď z vlastních zdrojů, nebo se spojte s p. Ďuričkem (michal.duricek@gmail.com), který se na Trojce sám stará o krmení ptactva a zároveň distribuuje dalším zájemcům o krmení měsíčně cca 200 kg krmiva, které je financováno z dotace, poskytované MČ P3.

 

A které druhy nás tu za krmení odmění svým zpěvem? Jsou to především nejrůznější druhy sýkorek, kos černý, mlynařík dlouhoocasý, pěnkava, brhlík, sojka, vrabec, dále potom třeba stehlík obecný, zvonek zahradní a letos byl na Vítkově poprvé pozorován i severský druh pěnkavy — pěnkava jíkavec...

Text: Pavel Hroch, odbor ochrany životního prostředí