Informace k rekonstrukci Husitské ulice

Od 12. března až do konce listopadu 2018 proběhne rekonstrukce Husitské ulice v rozsahu mezi křižovatkou Trocnovská a Husitská až po ulicí Prokopovou a Tachovským náměstím.

ABude změněna stávající poloha chodníkových obrubníků, jsou navrženy parkovací pruhy v parkovacích zálivech se shodnou výškovou úrovní vozovky s průběžným jízdním pruhem. 

Rozdělení stavby na 3 etapy:

1. etapa:   Trocnovská (mimo křižovatku) – Orebitská (vč. křižovatky) - předpoklad realizace cca 2 měsíce.

2. etapa:  Orebitská (za křižovatkou) – Jeronýmova (vč. křižovatky) - předpoklad realizace cca 2 měsíce.

3. etapa:  Jeronýmova – za křižovatku s ul. Prokopova (polovina úseku Prokopova – Chlumova) do této etapy je přiřazena uzavírka křižovatky Trocnovská x Husitská - předpoklad realizace cca 4 měsíce.

Při realizaci stavby vždy dojde k úplné uzávěře etapy a bude umožněn pouze bezpečný provoz chodců a zajištěné vstupy do objektů. Zásobování obchodů bude umožněno ze zásobovacích míst před prostorem staveniště, mimořádně po dohodě se stavbou.

Provozu BUS bude určena náhradní trasa. Pro 1. a 2. etapu  je určena trasa Seifertova – Prokopova, 3. etapa se v současné době doprojednává.

Rekonstrukce 650 metrů uličního prostoru je odhadovaná na 270 kalendářních dnů.

 

Informace o doplňkových dopravních informacích

Obrácení jednosměrného provozu v oblasti Žižkova na komunikacích:

  • Štítného v úseku Chlumova – Havlíčkovo náměstí
  • Milíčova v úseku Štítného – Prokopovo náměstí
  • U Rajské zahrady v úseku ul. Nám. Winstona Churchilla – Siwiecova (příjezd k čerpací stanici zůstává zachován)

Další dopravní opatření:

  • Vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS na kolejích v úseku ul. Krásova – Bulhar (sjezd na vozovku v prostorách snížení obruby) – směr do centra
  • Vyznačení vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS na kolejích v úseku ul. Italská – Krásova – směr z centra
  • Úprava dotčených světelných signalizačních zařízení (v rámci dohod a spolupráce TSK – ODA MHMP – již realizováno 15. 3. 2018)
  • Vyznačení předběžných šipek V9c (Značka vyznačuje blížící se ukončení jízdního pruhu) a vodorovného dopravního značení V13a (šikmé rovnoběžné čáry na kolejích před křižovatkou s ulicí Milíčova pro zvýraznění aby auta sjížděla z kolejí a neblokovala TRAM, k realizaci dojde při zlepšení klimatických podmínek
  • Odstranění sloupků baliset na komunikaci Seifertova před křižovatkou s ulicí Milíčova
  • Zneplatnění několika parkovacích míst na ul. Seifertova

3

    Schéma objízdných tras

4

       Schéma jízdních směrů 1. etapa

6

       Schéma jízdních směrů 1. etapa - 2. část

5

        Schéma jízdních směrů 1. etapa - 5. část