Informace k připravovanému projektu „Městská část Praha 3 kompostuje“

Na základě výsledků ankety „Domácí kompostéry zdarma“, která proběhla v měsíci záři tohoto roku v radničních novinách, Městská část Praha 3 připravila ve spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky, z.ú., projekt, který je zaměřen na předcházení vzniku odpadů formou podpory domácího kompostování. Pokud bude žádost o dotaci na projekt, který nese název „Městská část Praha 3 kompostuje“ přijata, bude projekt spolufinancován z fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

V lednovém vydání radničních novin bude uveřejněna přihláška k účasti na tomto projektu. K účasti se se může přihlásit každý, kdo splní následující podmínky:

  • o kompostér může zažádat pouze občan s trvalým bydlištěm v Praze 3 nebo majitel domu, který se nachází na území městské části Praha 3;
  • každý občan nebo právnická osoba, která splňuje výše uvedenou podmínku, musí mít k dispozici pozemek ve svém vlastnictví nebo v pronájmu, na který bude možno kompostér postavit tak, aby měl kompostér kontakt se zemí, kompostér nemá dno;
  • kompostér nemůže být součástí sběrného místa na separovaný odpad;
  • provoz kompostéru nebude zajišťovat MČ Praha 3, o provoz kompostéru a vyvážení kompostu se stará každý, komu bude kompostér předán na základě smlouvy o výpůjče a následném darování (výpůjčka bude na dobu 5 let a po této době přechází kompostér do osobního vlastnictví žadatele).