Farář Miloš Szabo připojil svůj podpis do Knihy cti Prahy 3

Do pomyslné galerie významných postav, které spojili svůj život s třetí městskou částí, přibylo ve středu 14. května jméno populárního žižkovského faráře. Na místní radnici jej ke slavnostnímu zápisu do Knihy cti Prahy 3 pozvala starostka Vladislava Hujová a její zástupce Bohuslav Nigrin.

219293_107533_IMG_8712.jpg

Seznam osobností zapsaných do Knihy cti městské části Praha 3 obohatilo ve středu 14. května jméno Miloše Szabo, který stojí od roku 2007 v čele farnosti u sv. Prokopa na Žižkově.

219288_107532_IMG_8719.jpg

Miloš Szabo se narodil roku 1964 ve slovenských Bojnicích. Vystudoval Teologickou fakultu Komenského univerzity v Bratislavě a na kněze byl vysvěcen v roce 1988. Než mu byla umožněna kněžská práce, pracoval například také jako dělník v čistírně odpadních vod. Po působení v Levicích, Vráblích a Bratislavě přesídlil v roce 1995 do České republiky, kde začal působit v pražské diecézi jako diecézní kněz.

S farností u kostela sv. Prokopa spojil Miloš Szabo svůj život v roce 2001 a po šesti letech, kdy působil jako administrátor farnosti, byl v roce 2007 jmenován zdejším farářem.

Zápisem do Knihy cti jsou oceňovány významné osobnosti, jejichž život či působení jsou významně spojeny s třetí městskou částí a které vynikají ve své profesi či v občanském životě.