Dotační Program hl. m. Prahy v oblasti památkové péče na rok 2021 

Dne 22. 6. 2020 Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1326 schválila vyhlášení dotačního Programu pro rok 2021 - „Program pro vlastníky památkově významných objektů na rok 2021“, který je určen na stavební a restaurátorské práce s účelem zachování či obnovy památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů s tím, že objektem jsou nemovité věci - kulturní památky na území hl. m. Prahy, nemovité věci v Pražské památkové rezervaci, nemovité věci v památkových zónách v hl. m. Praze, movité věci - kulturní památka na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy.

Informace o Programu jsou k dispozici na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, na Portálu hl. m. Prahy a internetové stránce odboru památkové péče MHMP.

V souvislosti s vyhlášením Programu pořádá odbor památkové péče MHMP konání seminářů pro veřejnost. Semináře jsou určeny pro fyzické a právnické osoby - vlastníky památkově významných objektů - a jejich záměrem je představit tento dotační Program a jeho náležitosti budoucím žadatelům. (odkaz na pozvánku)

Lhůta pro podání žádosti je od 31. 7. 2020 do 30. 10. 2020 včetně.

Dotační program MHMP