Do obnovy parčíku se zapojí místní obyvatelé i školáci

Online dotazník k podobě revitalizace parčíku v Jeseniově

Do obnovy parčíku se zapojí místní obyvatelé i školáci. Plánovaná rekonstrukce ulice Jana Želivského, kterou v roce 2021 připravuje hlavní město, bude mít po opravě ještě další pozitivní dopad, a tou je revitalizace parčíku na rohu ulice s Jeseniovou, před stejnojmennou základní školou. Revitalizaci zaplatí hlavní město v rámci opravy komunikace, podobu parčíku ale ovlivní radnice ve spolupráci s místními obyvateli a také dětmi ze sousedící základní školy.

parčík_jeseniovaTi by totiž měli parčík využívat nejvíce, proto chce radnice zjistit, jak by si představovali  jeho  výslednou  podobu.  Podle  předsedy Výboru pro územní rozvoj Matěje Žaloudka je pro zahájení participace ten správný okamžik. Již  v  průběhu  června  bude  radnice  získávat názory a podněty obyvatel prostřednictvím dotazníku, který je k dispozici online, a současně jej  bude možné najít a vyplnit ve vstupním prostoru radnice, a to do 28. června. V úterý 25. června se uskutečnilo u plastiky „Anny Proletářky“ první veřejné setkání o podobě parku. Během  společné  procházky se účastníci seznámili s budouvím využití  veřejného  prostoru. Akce  se  zúčastnili  projektanti ze studia land05, které získalo veřejnou   zakázku   na   zpracování   projektu.

Do plánování se zapojí také děti ze ZŠ Jeseniova. Aktivity pro ně budou  realizovány  na  základě  zkušeností  projektu  Architekti  ve  škole,  která   podporuje   vzdělávání   dětí   v tématech architektury, urbanismu a prostorového plánování. Všechny podněty od místní veřejnosti i žáků budou  podkladem  pro  výslednou  podobu   projektu.   S   návrhem   se   bude    moct    veřejnost    seznámit    na podzim na dalším setkání, s definitivní verzí pak na konci roku.

Text a foto Katka Maršálová