Do konce března je možné vyjádřit se k podkladové studii Nákladového nádraží Žižkov

Městská část Praha 3 schválila připomínky ke změně územního plánu Z 2600 a k podkladové studii, která se týká území NNŽ. Obyvatelé Prahy se k ní mohou vyjádřit do konce března.

NNŽ

Někdejší nákladové nádraží na Žižkově je jednou z nejvýznamnějších transformačních ploch širšího centra Prahy. Cílem města je, aby zde vznikla fungující městská čtvrť.

Zastupitelstvo městské části Praha 3 na svém únorovém zasedání schválilo své Připomínky MČ P3 ke změně územního plánu Z 2600. Ty se týkají především toho,

  • aby zde vznikla dostatečná veřejná vybavenost jako jsou školy a školky 
  • aby v území bylo dostatek veřejně přístupných parků 
  • aby nová výstavba nezahltila Žižkov auty

Veřejné představení podkladové studie ke změně územního plánu z dílny Institutu plánování a hlavního města Prahy (IPR) proběhlo ve středu 10. 2. 2021. Záznam je k dispozici ke zhlédnutí na tomto odkazu.

Komentáře ke studii je možné zasílat do 31. 3. 2021 včetně na tomto odkazu. Komentáře lze také zaslat i písemně na adresu podatelny IPR Praha. V hlavičce dopisu je třeba uvést „Regulační masterplan NNŽ"

Více informací o plánovaných změnách na území Nákladového nádraží Žižkov najdete na webu IPR.

Galerie