Den pečujících si letos připomeneme již podruhé

2. října si připomeneme Den pečujících, jehož tradice byla zavedena minulý rok. V České republice je podle kvalifikovaných odhadů 1, 3 milionů osob, které dlouhodobě pečují v domácím prostředí o své blízké: nemocné partnery, seniorní rodiče a děti nebo dospělé se zdravotním postižením. Péče se nepočítá na “odpracované hodiny” a není za ni mzda, nicméně pečující svoji pomoc blízkým poskytují často 24/7 po celý rok bez svátků a dovolených.

Symbolickým vyjádřením Dne pečujících byl zvolen kvítek chrpy, jehož grafickou podobu vytvořila výtvarnice Anna Niklová, které patří velký Chrpadík za podporu pečujících. V rámci kampaně „Děkujeme pečujícím“ posílali lidé jako poděkování pečujícím přes léto fotky chrp, kterou organizátor kampaně, nezisková organizace Alfa Human Service, nechal zpracovat do pomyslné kytice a 2. 10. ji virtuálně předá všem pečujícím v České republice.

Tématu pečujících se bude věnovat také odborná konference Směřování neformální péče v roce 2020, která se uskuteční 13. 10. 2020 v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horské. Na konferenci o neformální péči vystoupí zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, radní pro sociální oblast hl. m. Prahy, zástupci městských částí Praha 3 a Praha 7, které budou prezentovat příklady dobré praxe a zástupci několika neziskových organizací, kteří jsou mnohdy sami pečujícími. Program konference zájemci naleznou na www.alfahs.cz. Další podrobnosti poskytuje Petra Adámková petra.adamkova@alfabet.cz.