Beseda o Landscape festivalu tematizovala potřebu většího porozumění umělců s místními samosprávami 

Za příjemného podzimního odpoledne se na dvoře před Atriem na Žižkově konala debata o Landscape festivalu a obecně o umění ve veřejném prostoru. 

Vedle ředitele Landscape festivalu Dana Merty se besedy zúčastnili Jiří Sulženko (ředitel odboru kultury a cestovního ruchu magistrátu hl. m. Prahy), Čestmír Suška (výtvarník, zakladatel a umělecký ředitel festivalu) a Pavel Vančát (kurátor festivalu m3). Za městskou část Prahu 3 promluvil radní Landscape festival beseda Atrium pro kulturu Pavel Křeček.

Panelisté se nezaobírali jen aktuálním, v pořadí již osmým, ročníkem festivalu, ale také obecně rozsahem, smyslem a významem oboru krajinářské architektury ve vztahu k současné architektuře a vnímáním umění v očích veřejnosti. Poukázali na limity, které pořádání festivalů, především architektonických, často přináší. Úskalí vnímají v leckdy oboustranně nedostatečném „naladění“ umělců a zástupců veřejné správy, kteří festivaly pomáhají „přetavit do reality“. V této souvislosti by panelisté zároveň přivítali hlubší vzájemnou spolupráci a více času při přípravách festivalů, což považují za jeden ze základních předpokladů k úspěšné realizaci akcí tohoto formátu.

Beseda se uskutečnila v rámci programu Atria na Žižkově, v diskuzi "Čaj o /II", v níž se politici, umělci, kurátoři a galeristé setkají v neformálním prostředí nad tématem umění ve veřejném prostoru hlavního města.

Text a foto: Pavel Šmída

 

Galerie