Zóny placeného stání v Praze 3: čas na úpravy režimu?

Názory na přínos zón parkovacího stání se různí. Jiný postoj k nim mají rezidenti, jiný návštěvníci z ostatních městských částí nebo měst, jiný podnikatelé, kteří za parkovací oprávnění platí tisíce ročně, jiný živnostníci a majitelé obchodů. Městská část vnímá zóny primárně jako nástroj, který zlepšuje podmínky rezidentům pro to, aby zaparkovali poblíž svého bydliště. A chrání tak jejich zájmy.

orez

Systém zón placeného stání prošel velkou změnou, když se od 1. února loňského roku přestaly používat papírové karty umísťované za přední sklo auta a Praha 3 se připojila k elektronickému systému používanému v ostatních městských částech, kdy je parkovací oprávnění vázáno na registrační značku vozu a kontrola probíhá elektronicky. V tu chvíli také došlo k úpravám režimu – Praha 3 zrušila ryze návštěvnické zóny a na území městské části platí pouze zóny modré (pro rezidenty) a smíšené (mohou v nich parkovat jak rezidenti, tak návštěvníci). Změnilo se i rozložení zón – ubylo modrých rezidenčních a rozšířily se fialové, kde mohou parkovat rezidenti i návštěvníci. Kromě toho se také změnila doba platnosti zón – nově nejsou od února 2018 zóny aktivní o víkendech, v tuto dobu mohou všichni parkovat bez omezení nebo nutnosti placení. Praha 3 tímto krokem reagovala na podněty obyvatel, že jsou zóny o víkendu prázdné a není tak důvod stání regulovat. S tím, že situaci bude nadále monitorovat.

Zapojte se
Po více než roce od spuštění nového systému by Praha 3 chtěla režim zón podrobit revizi. První příležitostí k diskuzi je Žižkovský panel II. – diskuze s odborníky i zástupci města a městské části se bude konat v zasedací místnosti zastupitelstva na žižkovské radnici 13. 6. od 17 hodin. Setkání je připravováno jako debata o současném nastavení parkovacích zón v Praze 3 s možností vydefinovat případné potřeby změny. Zřizovatelem zón a tedy tím, kdo určuje pravidla, je podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. hlavní město Praha, celý systém pak spravuje TSK. Kompletní pravidla fungování zón popisuje web parkujvklidu.cz. Městská část má přesto možnost ovlivnit, jakou barvu bude mít konkrétní zóna v konkrétní ulici, v jakých časech bude aktivní a jaká bude cena za stání pro návštěvníky ve smíšené zóně.

Data napoví
Podle radnice je ideální čas na vyhodnocení více než rok fungujícího systému. Praha 3 totiž získala od správce zón TSK přístup do monitoringu, podle kterého má mimo jiné možnost analyzovat, jaké je rozložení uživatelů zón, kolik v modrých a fialových zónách parkuje rezidentů a kolik návštěvníků nebo kolik uživatelů se placení vyhýbá. Velkou neznámou v celém systému jsou uživatelé tzv. virtuálních parkovacích hodin – webová aplikace umožňuje všem řidičům parkování na modrých zónách díky aplikaci, jejímž prostřednictvím si sice za vyšší cenu a po omezený čas, ale přesto zakoupí stání v rezidentních zónách. Získaná data by měla prozradit, kolik takových uživatelů je.

Monitoring dat by měl odhalit, zda systém, který má primárně zvýhodňovat rezidenty, skutečně plní svůj účel. Proto radnice nyní otevírá debatu se svými obyvateli a pokládá otázku, zda poměry zón změnit, zda by bylo vhodné rozšířit provozní dobu na celý víkend nebo alespoň na nedělní večer, kdy bývá situace nejvyhrocenější a místo k parkování se v exponovaných lokalitách hledá velmi těžko. Zóny jsou nyní aktivní v pracovní dny vždy od pondělní půlnoci do pátečních 18 hod. s výjimkou času od 6 do 8 hodin ráno každý den. Tento čas je určený pro zásobování a stání v zónách v tuto dobu není stejně jako o víkendech nijak omezeno.

Příjem do rozpočtu
Počet parkovacích míst, která jsou v Praze 3 k dispozici, přesahuje 16 tisíc. Radnice eviduje k březnu 2019 17 700 vydaných parkovacích oprávnění, z toho 16 630 jsou oprávnění čistě rezidentní, z toho ZTP a senioři 3 400. Disproporce mezi počtem parkovacích míst a vydaných oprávnění není nijak kritická, řada rezidentů – majitelů aut má zajištěno vlastní parkování v garážích nebo na svých pozemcích, přesto si zakoupí oprávnění, aby mohli bez omezení v případě potřeby zaparkovat u restaurace nebo při nákupech, neboť jim to garantuje možnost parkovat kdekoliv na území městské části.

Majitel vozu, který má trvalý pobyt v Praze 3, si může roční parkovací oprávnění koupit za 1200 korun (pro 2. auto za 7 tisíc a 3. za 24 nebo 30 tisíc), abonentní parkování vyjde ročně dle cenového pásma na 7 tisíc pro jedno auto, další pak dle cenového pásma na 24 nebo 30 tisíc korun. Pro seniory nad 65 let a zdravotně postižené vyjde roční parkovací oprávnění na 360 korun.

Výnosy z parkovacích zón si rozděluje městská část napůl společně s hlavním městem Prahou. Do trojkového rozpočtu tak za rok 2016 přibylo 15, 5 milionů korun, v roce 2017 už to bylo 19 milionů 297 tisíc. Čísla za rok 20018 ještě nejsou známa. Další příjem pak městské části plyne z výběru peněz za špatné parkování. Praha 3 od února 2018 eviduje 73 tisíc přestupků. Podle místostarosty pro oblast dopravy Ondřeje Ruta se připravuje posílení odboru dopravy, které bylo kapacitně poddimenzované, o dva nové zaměstnance a během prázdnin by se na zasílání výzev měli podílet i brigádníci, čímž by se čas od spáchání přestupku po obdržení výzvy měl výrazně zkrátit.

Návrat botiček?
Kontrolu vozů zaparkovaných v zónách provádí TSK elektronicky pomocí kamer na speciálních vozidlech, které porovnávají značky registrovaných a zaparkovaných aut. Čtyři kamery jsou pro čtení registračních značek ze všech směrů s možností přisvícení infračerveným světlem. Další dvě kamery zajišťují fotodokumentaci, která doloží podezření na přestupek a stav dopravního značení. Auta ulicí projíždějí opakovaně, zhruba v intervalu 15 minut. Časový odstup má parkujícím umožnit zaplacení, případně vyložení nákupu nebo cestujícího.

Se zavedením elektronického systému se na minimum snížily odtahy aut a využívání botiček. Praha 3 nyní důrazně vyzvala hlavní město, zda by se k těmto efektivním nástrojům mohlo vrátit. Zatímco k odtahům se ale Praha uchylovat nechystá, pražský náměstek Adam Scheinherr připravuje novelu nařízení, která by oživila používání odstrašujících „botiček“. Poplatek 1000 korun za sundání botičky by měla inkasovat městská policie, což by ji mělo motivovat k využívání tohoto opatření. Strážníci mají k dispozici přenosné přístroje, které mohou elektronicky kontrolovat parkování v zónách podobně jako auto s kamerami.

Katka Maršálová


Anketa: Jste spokojeni se současným režimem zón placeného stání?

03-vronsky_thumbNe. Systém placeného parkování sám o sobě smysl má, ale je nutné revidovat rozmístění smíšených zón i platnost zón o víkendech. K tomu je třeba slyšet konkrétní výhrady, a proto zveme všechny obyvatele Prahy 3 na Žižkovský panel II. věnovaný zónám placeného stání. Přijďte ve čtvrtek 13. 6. od 17 hodin diskutovat rovnou na radnici. Výstupy z diskuze se stanou podkladem pro lepší nastavení systému. Druhou nutností je zlepšení výběru pokut. Za situace, kdy pokuta za parkování na modré zóně dojde s půlročním zpožděním, mizí souvislost mezi přestupkem a trestem. A celý systém tak přestává fungovat.

Michal Vronský (TOP 09/STAN), koaliční zastupitel

 

Frantisek DosedelDiskutuje se o možnosti o víkendech zakázat parkování nerezidentů na smíšených (fialových) zónách placeného parkování. I kdyby toto opatření výrazně zlepšilo možnost parkování rezidentů o víkendech, neřeší nedostatek parkovacích míst v průběhu zbytku týdne. Jakýkoliv jednotlivý zásah do systému neřeší základní problém – parkovacích míst je méně, než je potřeba. Tato situace se bude zhoršovat, pokud nenajdeme řešení ve spolupráci s magistrátem, ostatními MČ a hlavně, dokud nezměníme své návyky. Je pohodlné mít vůz přímo před domem, ale pokud máme kvalitní systém MHD, je to nezbytně nutné?

František Doseděl (Piráti), koaliční zastupitel

 

ondrej_rut_thumbNový systém zón od minulého roku byl zaveden spíše v zájmu přespolních. Ti mohou nově parkovat vlastně úplně kdekoli, o víkendu zdarma a ve všední den po platbě přes mobilní aplikaci nebo parkovací automat. Rezidenti tak dnes na mnoha místech těžko zaparkují. Je zřejmé, že provozní dobu zón je třeba rozšířit nejméně na neděli večer, revidovat rozmístění fialových zón a také snížit četnost neoprávněného parkování. K tomu musí hlavní město obnovit odtahy nebo botičky. Naše radnice také musí pružněji odesílat výzvy k úhradě pokut. Máme co zlepšovat.

Ondřej Rut (Zelení), místostarosta

 

vitkovska_mSoučasný systém je velmi omezující pro individuální dopravu. Občan by měl mít možnost parkovat kdekoli. To, že v nějaké městské části žijete, neznamená, že tam taky pracujete. Minulé vedení zavedlo možnost o víkendech parkovat kdekoli, ale je možné, že současná radnice bohužel asi tohle zjednodušení života škrtne. Místo zákazů a restrikcí bude lepší vymyslet, kde můžeme umístit podzemní garáže a parkovací domy. Těch za posledních pár let vzniklo minimum, což občany staví před velké problémy s parkováním. Jsme pro celopražský systém placeného stání. Občané by už neměli být rukojmími svých městských částí!

Lucie Vítkovská (Koalice pro Prahu 3), opoziční zastupitelka

 

Filip BrücknersmallOdpověď na anketní otázku je NE. Účelem parkovacích zón je umožnit rezidentům dané městské části zaparkovat vozidlo v docházkové vzdálenosti od svého bydliště nebo provozovny. To se ale ne ve všech oblastech daří uspokojivě naplňovat. Aut je mnoho a místa málo. Potřeba úpravy současného nastavení je proto nezbytná. Řešení se nabízí zejména ve změně aktivních časů obou typů zón. U fialových je to snížení horního času a zároveň ve vybraných ulicích zrušení následné možnosti parkování zdarma přes noc. U modrých zón především omezení víkendových časů, ve kterých mohou parkovat zdarma návštěvy.
Filip Brückner (ANO), opoziční zastupitel