Zóny placeného stání nově: pouze modrá a fialová

Zóny placeného stání v Praze 3 přešly od února na elektronický systém pod správou TSK.  Režim modrých, zelených a oranžových zón přechází do režimu zón modrých a fialových podobně jako v ostatních městských částech.

_MG_5729Modré zóny jsou určeny rezidentům, kteří mají zaplacené parkovací oprávnění. Fialové zóny (na komunikaci označené bílou přerušovanou čárou) jsou pro rezidenty s parkovacím oprávněním a pro návštěvníky po zaplacení v parkovacím automatu. Cena stání ve fialové zóně se v Praze 3 pohybuje od 15 do 40 korun za hodinu dle lokality. „Pro rezidenty tato změna znamená, že jsou jim nově zpřístupněna všechna místa ve všech zónách v Praze 3. Již nemusí řešit, na jaké barvě se právě pohybují,“ říká místostarostka Lucie Vítkovská, která má v Praze 3 dopravu na starosti. I z toho důvodu došlo v Praze 3 k rozšíření návštěvnických (fialových zón). „Rezidenti na fialové zaparkují bez omezení, přičemž návštěvy budou mít více možností,“ dodala místostarostka. Návštěvníci mohou využít pro krátkodobé parkování také modrou zónu, ale pouze na tři hodiny a po zaplacení on-line prostřednictvím aplikace Virtuální parkovací hodiny.

Zóny jsou aktivní v pracovní dny vždy od pondělní půlnoci do pátečních 18 hod. s výjimkou času do 6 do 8 hodin ráno. Tento čas je určený pro zásobování a stání v zónách v tuto dobu není nijak omezeno. O víkendech zóny v provozu nejsou. „Nastavení zón budeme sledovat, zvlášť o nedělích v podvečer, a pokud bude potřeba, lze provozní dobu dále upravit a přizpůsobit potřebám rezidentů,“ upozorňuje Vítkovská.

Konec karet
Papírové parkovací karty byly od února automaticky nahrazeny elektronickým parkovacím oprávněním se stejnou platností, jakou měla parkovací karta. Pro rezidenty, kteří mají parkování zaplaceno, se aktuálně nic nemění. Pokud si budou chtít později prodloužit parkovací oprávnění on-line, lze tak od února učinit přes Osobní stránky uživatele. Registrace Osobních stránek je možná pouze na výdejně parkovacích oprávnění (Perunova 5) Zde si uživatelé zaregistrují svůj email, na který jim bude zasláno přístupové heslo k  těmto stránkám, pakliže ho již nemají.

Přístup do Osobních stránek si musí zřídit i dosavadní držitelé přenosných parkovacích oprávnění, která nahradila přenosné karty. Týká se to firem a podnikatelů, případně vlastníků nemovitostí. Ti budou aktuálně zadávat do systému registrační značky elektronicky, podle toho, které z parkujících vozidel oprávnění v danou chvíli užívá.

Nová pravidla platí také pro osoby, které dojíždějí za péčí o osoby starší 80 let nebo postižené. Přesné informace lze vyhledat na webu parkujvklidu.cz případně na výdejně parkovacích oprávnění Perunova 5.

Kontrola automaticky
Kontrolu vozů zaparkovaných v zónách provádí Technická správa komunikací elektronicky pomocí kamer na speciálních vozidlech, které budou porovnávat značky registrovaných a zaparkovaných aut. Čtyři kamery jsou pro čtení registračních značek ze všech směrů s možností přisvícení infračerveným světlem. Další dvě kamery zajišťují fotodokumentaci, která doloží podezření na přestupek a stav dopravního značení. Auta budou jezdit nepřetržitě v době provozu zón. Ulicí projedou opakovaně, zhruba v intervalu 15 minut. Časový odstup má parkujícím umožnit zaplacení, případně vyložení nákupu nebo cestujícího. Přenosné přístroje na kontrolu mají k dispozici i strážníci městské policie. Za špatné parkování řidičům stále hrozí nejen pokuta, ale i odtah.

 

INFOBOX

Modrá zóna
Aktivní: pondělí 00.00 hod. až pátek 18.00 hod. mimo 06:00 do 08:00 hod.
Pouze pro vozy s platným parkovacím oprávněním. Návštěvníci maximálně na dobu 3 hodin, jen po platbě přes aplikaci Virtuální parkovací hodiny. V modré zóně nejsou umístěny parkovací automaty.

Fialová zóna
Aktivní: pondělí 00.00 hod. až pátek 18.00 hod. mimo 06:00 do 08:00 hod.
Tzv. smíšené parkování pro vozy s platným parkovacím oprávněním a návštěvníky (maximálně 24 hodin), po platbě v parkovacím automatu nebo přes webovou aplikaci Virtuální parkovací hodiny

Parkovací automaty
Na parkovacím automatu jsou uvedeny informace o ceně za parkování a o způsobu zadávání parkovací relace. Parkovací lístek vydávaný z parkovacího automatu slouží jako doklad o zaplacení a není nutné jej umísťovat do vozidla.

Výdejna parkovacích oprávnění
Odbor dopravy, oddělení dopravy v klidu
Perunova 5, Praha 3
tel.: 222 517 345
Úřední hodiny: pondělí a středa 8–18 hod., úterý a čtvrtek 8–15 hod., pátek 8–14 hod.

Kompletní informace
www.parkujvklidu.cz

Dotazy
Otázky k novému systému ZPS je možné směřovat i na speciálně zřízenou e-mailovou adresu novazps@praha3.cz, kde vám je zodpoví kompetentní pracovníci úřadu Prahy 3.