Zimní údržba chodníků je pro Prahu 3 prioritou

První sněhové vločky spolu s námrazou můžou způsobit problémy pro pěší v ulicích nebo v parcích. Pro městskou část Praha 3 je prioritou, jak řešit bezpečnost jejích obyvatel v zimním období.

ceta_snih_MG_3823Za úklid chodníků je zodpovědný jeho majitel. Podle aktuální legislativy je chodník součástí stavby komunikace nebo samostatnou stavbou, která je součástí pozemku, na kterém stojí. Existují ovšem například přístupové chodníky k bytovým domům, které mohou být umístěny na pozemcích patřících vlastníkům domu. V takovém případě je jejich údržba povinností těchto vlastníků – společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev.

V případě městských chodníků je to hlavní město Praha, které je svěřilo Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK). Ta uklízí na Trojce 259 000 metrů čtverečních plochy. Městská část Praha 3 z vlastního rozpočtu udržuje chodníky o rozloze 83 888 metrů čtverečních včetně hlavních tahů, prostranství před školami, institucemi nebo zdravotnickými a sociálními zařízeními. Chodníky jsou udržované minimálně alespoň po jedné straně tak, aby byla zajištěna dostupnost na důležitá místa Prahy 3.

Jakékoli podněty k zimní údržbě chodníků se obracejte na zástupce TSK pro Prahu 3 Jana Obrusníka z Oblastní správy Centrum TSK, tel.: 257 015 459, e-mail: Jan.Obrusnik@tsk-praha.cz , nebo Marcelu Kňourkovou, tel.: 222 116 370, e-mail: marcelakn@email.cz z Oddělení správy zeleně a komunikací MČ Praha 3, kteří Vaše podněty předají k vyřízení.

ÚKLID CHODNÍKŮ ZAJIŠŤOVANÝ MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 3 PRO ZIMNÍ OBDOBÍ 2017/2018

mapa zimní údržby 2018

  • zelené značení: úklid ze strany MČ v rámci úklidu zeleně
  • červené značení: úklid ze strany MČ v rámci chodníků
  • tmavé znázornění: neuklízí se