Zemřel překladatel Gustav Franzl, zapsaný do Knihy cti

V nedožitých 99 letech odešel na věčnost 6. ledna Gustav Franzl, který přeložil z francouzštiny prokleté básníky, Victora Huga, nebo celé básnické dílo Paula Verlaina.

franzlGustav Francl vystudoval gymnázium v Husově ulici na pražském Smíchově. Za války, v letech 1939 až 1940 byl krátce redaktorem Topičova nakladatelství. Poté až do roku 1950 pracoval v Cyrilo-metodějském nakladatelství a knihkupectví v Praze, v letech 1950 až 1951 v nakladatelství Orbis. Od roku 1951 působil téměř tři desetiletí v deníku Lidová demokracie jako redaktor kulturní rubriky. Kromě toho byl stálým spolupracovníkem filmových časopisů a revuí (Film a doba, Kino, Záběr).

Na Karlově univerzitě vystudoval v letech 1945 až 1949 romanistiku a srovnávací historii. V roce 1949 získal titul PhDr. Byl žákem prof. Václava Černého. Překládal z francouzštiny, španělštiny a angličtiny. K jeho nejuznávanějším překladům patří básnické dílo Paula Verlaina, Guillaume Apollinaira, Gustava Flauberta, Victora Huga aj.

Své překlady z francouzštiny sestavil do rozsáhlé, téměř osmisetstránkové antologie francouzské poezie Galský kohout zpívá (Vyšehrad, 2009), která je pokládána za jeho životní dílo a která byla velmi dobře přijata. Jeho překladatelské umění je vysoce ceněno, neboť jeho překlady jsou moderní až lehce hovorové, díky čemuž se velmi dobře čtou. Jeho jazyk je svěží a čtivý.

Za svou práci, kterou dlouhodobě přispíval k šíření francouzské kultury v zahraničí, byl oceněn řádem Akademických palem, který mu v dubnu 2011 osobně předal francouzský velvyslanec v České republice, pan Pierre Lévy.